Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona unifica els criteris d’ús del català dels contractes públics

Aquesta és una mesura més que s’ha dut a terme per tal de reforçar la llengua catalana i vetllar pel seu ús

L’Ajuntament de Girona ha unificat els criteris d’ús del català que s’exigeixen en els contractes públics que elabora el consistori. Aquesta és una mesura més que s’ha dut a terme per tal de reforçar la llengua catalana i vetllar pel seu ús. A partir d’ara, doncs, en qualsevol contracte d’obres, serveis o subministraments s’exigeix que les empreses parlin en català quan es dirigeixin al consistori o elaborin els rètols i qualsevol publicació relacionada amb l’objecte del contracte en català, entre altres. Una de les novetats és que s’ha establert una penalitat en cas d’incompliment. Aquest mes de febrer ja s’han començat a aplicar aquests criteris unificats.  

Aquesta decisió no només respon a una obligació legal, sinó que va molt més enllà: és un acte de compromís amb la nostra identitat, la nostra cultura i els nostres valors com a país. El català no és només una llengua, és un tret distintiu que ens defineix, i és el nostre deure protegir-la, promoure-la i garantir-ne l’ús en tots els àmbits de la vida pública. La defensa del català no és negociable, i des d'aquesta regidoria treballarem incansablement per garantir-ne la presència i reconeixement en tots els àmbits de la vida pública i privada”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana i de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme i Zurita. 

És essencial garantir l'ús del català en la contractació pública per assegurar que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin accés equitatiu als serveis i oportunitats, sense discriminació lingüística. Per això hem revisat tot el procediment de contractació, per assegurar que es compleixi la legislació en matèria lingüística”, ha afegit la regidora de Contractació i Patrimoni, M. Àngels Planas Crous.

El consistori ha dut a terme un procés de revisió de tot el sistema de contractació per tal que s’adapti a la normativa de política lingüística. S’han homogeneïtzat i unificat les obligacions lingüístiques que s’introdueixen en els plecs reguladors de les contractacions de l’Ajuntament i s’han establert penalitats en cas d’incompliment. L’objectiu és que les empreses apliquin el català en els diferents processos de contractació d’obres, serveis i subministraments.

Amb aquests nous criteris, per exemple, s’exigeix a totes les empreses contractistes parlar en català quan hagin de posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Girona. També han de fer en català els rètols, les publicacions, els avisos i la resta de comunicacions relacionades amb l’obra, el servei o la compra de subministraments. 

Les empreses també han de destinar els recursos i el personal adient per assegurar que el servei s’ofereix en català. A més, els treballadors i treballadores destinats a desenvolupar tasques d’atenció, informació i comunicació amb la ciutadania han de tenir un coneixement suficient de la llengua catalana. 

Aquests no són criteris nous, sinó que ja s’exigien en alguns contractes. La diferència és que ara, després del treball de revisió, s’apliquen en totes les licitacions del consistori.  

Tornar