Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

DinamiCAT | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

DinamiCAT

Espai per promoure la millora del nivell de comprensió oral i expressió en llengua catalana, dirigit a les persones que es troben en situació de recerca d’ocupació. 

S’organitza a partir de 8 sessions, que tenen com a finalitat que les persones participants posin en pràctica el català mentre descobreixen les seves competències personals i s’entrenen per a les dinàmiques de grup, cada cop més presents en els processos de selecció de les empreses.

Objectius

Millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones participants, incidint de forma específica en el català com a competència d'accés al mercat de treball, així com en l'autoconeixement i la identificació del propi capital competencial.

De manera més específica, el projecte s’ha marcat els següents objectius:

  • Oferir un espai per millorar la comprensió oral i la comunicació en llengua catalana.
  • Millorar l'autoconeixement i l'apoderament de les persones participants.
  • Oferir una experiència pràctica per a la detecció de competències.
  • Proporcionar eines pel desenvolupament de competències, que incideixin de manera positiva en l'accés i el manteniment del lloc de treball. 
  • Promoure el treball en xarxa i l'establiment de sinèrgies entre les persones participants.
  • Millorar el coneixement dels perfils laborals en clau de competències i de les necessitats i requeriments de les empreses.

Quines competències es treballen?

S’han prioritzat les competències més valorades i demandades per part del teixit empresarial: autoconeixement, treball en equip, organització i planificació, gestió de les emocions, creativitat, adaptabilitat, comunicació, respecte i no-discriminació. 

Qui pot accedir-hi?

Persones que parlen i entenen la llengua castellana com a llengua vehicular, i tenen nocions mínimes de català a nivell oral.