Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Alta d'una oferta de feina

La borsa de treball ofereix a les empreses suport en la definició dels perfils laborals, el reclutament laboral i la preselecció de candidatures.

L'SMO gestiona ofertes d'empreses del territori amb necessitat de cobrir alguna vacant. Només es tindran en compte les candidatures que arribin per aquest canal. Els camps marcats amb són obligatoris:

Dades d'identificació de l'empresa

Sector

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Dades de l'oferta laboral

Marqueu si la vostra oferta va dirigida a col·lectius de persones amb discapacitat.

Relació laboral

Jornada

Nivell formatiu (seleccioneu el més alt)

Habilitats i competències que requereix el lloc de treball
Marqueu les 3 més importants per al lloc de treball

Disponibilitat de vehicle

Permís de conduir

Avís legal

Declaro que he llegit i accepto el protocol per la gestió d'ofertes i els acords i responsabilitats que s'hi inclouen, que totes les dades són certes i que estic d'acord amb les condicions del servei.

La consulta realitzada a través d'aquest formulari suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la seva resolució. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant l'adreça de correu electrònic smo@ajgirona.cat o bé presentar una sol·licitud adreçada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona. Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.