Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

SMO als Institus - Connecta’t al mercat laboral | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

SMO als Instituts

Connecta’t al mercat laboral

Què oferim als instituts i centres educatius de Girona?

1. Càpsules formatives

Són unes càpsules de caràcter pràctic i vivencial, per promoure el coneixement del mercat laboral, millorar l’ocupabilitat i promoure l’emprenedoria i la capacitat d’innovació de les persones joves

En concret, oferim 12 càpsules agrupades en 4 blocs:

Connexió SMO

Visita al Servei Municipal d’Ocupació per conèixer, de primera mà, els diferents programes i recursos ocupacionals de què disposem, així com els recursos bàsics per accedir i moure’s pel mercat laboral.

Connexió Indústria

Taller per fomentar les vocacions industrials, evidenciant l’alta demanda d’aquest tipus de perfil al mercat laboral així com els múltiples perfils laborals que s’hi relacionen.

Connexió Emprenedoria

Sessions per dissenyar i posar en marxa iniciatives emprenedores així com promoure les competències relacionades amb l’emprenedoria:

2. No desconnectis!

Orientació laboral per afrontar situacions d’abandonament escolar.

Oferim als centres educatius la possibilitat de derivar joves que abandonaran els estudis, per a assessorament i suport per trobar recursos propis o d’altres serveis i entitats, a fi de millorar la seva ocupabilitat i ampliar les seves opcions de trobar feina.

Qui pot accedir-hi?

  • Alumnes de 2n cicle d’ESO.
  • Alumnes d’educació secundària postobligatòria, prioritàriament últim curs.

Consulta el catàleg de recursos educatius 2023-2024

Sol·licita una càpsula