Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Cerca de personal per a les empreses | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Cerca de personal

Necessiteu cobrir llocs de treball a la vostra empresa?

Si us cal obrir un procés de selecció per cobrir alguna vacant a la vostra empresa, el Servei Municipal d’Ocupació (SMO) posa a la vostra disposició el servei de borsa de treball.

Què oferim

  • Accés a una borsa de candidatures avaluades per l'equip tècnic de l'SMO.
  • Preselecció de candidatures que s'ajustin al perfil requerit.
  • Suport en la definició del perfil laboral que més s'ajusti als requeriments de la vacant.
  • Informació sobre la modalitat contractual més adient i de la possibilitat, si s'escau, d'optar a ajudes a la contractació.

Ens comprometem a:

  • Gestionar l'oferta amb criteris de paritat, sense discriminacions entre els candidats/es per raons de sexe, edat, raça o religió.
  • Garantir la confidencialitat durant tot el procés de selecció.
  • Mantenir una comunicació constant amb l'empresa.

Com ho puc fer?

  1. Podeu donar-vos d’alta al nostre servei de borsa de treball:
  2. Si ho preferiu, ens podeu adreçar l’oferta directament mitjançant aquest formulari.

Protocol per la gestió d'ofertes de feina

L'empresa s'ha de comprometre a llegir i acceptar el protocol per la gestió d’ofertes i els acords i responsabilitats que s’hi inclouen.