Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona construirà el tram de vorera pendent al carrer de la Modeguera Gran a Mas Catofa

Es tracta d’un dels projectes escollits pels veïns i veïnes en els pressupostos participats dels barris del 2019. El consistori també millorarà la zona infantil del Grup Sant Daniel i en renovarà el tancament perimetral.

Imatge dels projectes que s'executaran

L’Ajuntament de Girona executarà en els propers mesos dos projectes dels pressupostos participats als barris de Grup Sant Daniel i Mas Catofa. Concretament, s’arranjarà i es millorarà la zona infantil del Grup Sant Daniel, per una banda, i es construirà el tram de vorera pendent al carrer de la Modeguera Gran, per l’altra.

Pel que fa a la construcció del tram de vorera pendent al carrer de la Modeguera Gran, cal assenyalar que es tracta d’un espai sense urbanitzar ubicat entre el límit de la finca del número 55 del carrer de la Modeguera Gran i la delimitació del Pla d’Actuació de Sant Medir. L’àmbit objecte de l’actuació és d’uns 28,35 metres quadrats.

“Completar treballs d'urbanització que van quedar pendents fa dècades per motius diversos també és un repte de ciutat. En aquest cas s'ha portat a terme en el marc dels pressupostos participats i, tot i que és una superfície reduïda, de ben segur que suposarà una millora important per al barri. La voluntat és continuar fent aquest tipus d'actuacions de proximitat que afavoreixen sobretot la mobilitat dels vianants, dels veïns i veïnes en els recorreguts més habituals”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí Arderiu.

Aquest va ser un dels projectes escollits pels veïns i veïnes de Mas Catofa en la consulta dels pressupostos participatius dels barris del 2019. L’obra d’aquesta actuació es licitarà per un import de 2.851,80 € (IVA exclòs) i, un cop adjudicades, la durada de les obres serà de tres mesos a comptar des de l'endemà a la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

En relació amb la zona infantil del Grup Sant Daniel, es millorarà la zona de jocs, es renovarà el tancament perimetral i se substituiran algun dels elements per jugar. L’actuació consistirà en el subministrament i la col·locació d'una tanca metàl·lica a tot el lateral del parc infantil, on hi ha el desnivell amb la pista esportiva. Pel que fa a la zona de joc, s'haurà de retirar un gronxador que està en mal estat i es col·locaran dos jocs nous: un gronxador d'estructura metàl·lica amb un seient pla i l’altre de bressol i un multijocs adequat per a nens i nenes d'entre 3 a 12 anys. 

Aquest va ser un dels projectes escollits pels veïns i veïnes del Grup Sant Daniel en el marc de la consulta dels pressupostos participats dels barris del 2019. Les obres es licitaran per un import de 28.408,81 euros (IVA exclòs) i la durada del contracte serà de quatre mesos.

Tornar