Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Ajuts Girona Kreas

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Termini de justificació: 31 de desembre de 2021

Justificació

Termini d’execució i justificació

El termini per l’execució dels projectes serà el 30 de setembre de 2021 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 31 de desembre de 2021.

La justificació es realitzarà d'acord amb el punt 23 (obligacions dels beneficiaris) i 26 (justificació) de les bases específiques.

Tràmit de justificació
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003
Model de declaració responsable de destinació d'una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o a despeses indirectes
Model de declaració responsable de l'obtenció d'altres subvencions que financin les activitats subvencionades
Logos de l'Ajuntament
Logos Kreas

Tornar