Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Ajuts Girona Crea a la creació i producció artística 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Els ajuts Girona Crea consisteixen en beques i subvencions destinades al sector cultural de tots els àmbits artístics. L’objectiu d’aquesta línia municipal d’ajuts és el de fomentar i a donar suport a la creació artística i cultural a través de l’aportació de recursos per garantir el desenvolupament de projectes de qualitat i també millorar les condicions de treball del sector artístic.

Aprovació definitiva de les bases reguladores.

Bases i convocatòria

Objectiu

Les ajudes estan destinades a fomentar la formació, la creació i la producció amb exhibició de projectes artístics que es duguin a terme, total o parcialment1, a la ciutat de Girona o en equipaments i projectes culturals fora del municipi amb conveni o subvenció de l’Ajuntament de Girona per fomentar la creació, producció i exhibició artística. Únicament es podran presentar a la convocatòria projectes que es realitzin fora de la ciutat en el cas que es consideri que el projecte té un alt interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística.

Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de la música, les arts escèniques, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, cultura digital i la cultura tradicional i popular.

Modalitats dels ajuts

En el marc d’aquests ajuts s’estableixen les modalitats següents:

 1. Beques Girona Crea de formació artística no reglada: per a l’ampliació d’estudis no reglats d’especialització i/o de recerca, tant si es tracta d’estudis presencials com telemàtics. Excepcionalment per aquesta modalitat es podran cursar els estudis fora de la ciutat de Girona.
 2. Beques Girona Crea de recerca i creació artística: per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d’aquesta modalitat projectes de composició d’obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; conceptualització i creació de projectes multimèdia, creatius d’animació o 3D, projectes d’investigació i pensament de l’àmbit cultural i artístic, etc.
 3. Subvencions Girona Crea a la producció artística: destinades a la producció i presentació de projectes artístics de creadors i creadores de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d’aquesta modalitat els projectes expositius; la producció d’espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l’edició i publicació d’obra fonogràfica, bibliogràfica i d’audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; etc.

Requisits dels projectes

 • Els estudis o projectes sol·licitants han de tenir un objectiu clarament cultural o artístic i han d’estar vinculats als àmbits de la música, les arts escèniques, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, cultura digital, i la cultura tradicional i popular.
 • La creació, producció i presentació, dels estudis o projectes sol·licitants s’ha de dur a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d'aquest, en el cas que es consideri d’alt interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística. . Únicament en la modalitat A. es podran cursar els estudis fora de la ciutat de Girona.

No és obligatori que les persones sol·licitants tinguin residència, seu social o delegació al terme municipal de Girona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi total o parcialment a la ciutat de Girona.1

Actuacions excloses

 1. Els estudis o projectes artístics que, havent estat beneficiats per un ajut en anteriors convocatòries, hagin estat finalment revocats per causes imputables a la persona beneficiària.
 2. En la modalitat a. Beques Girona Crea de formació artística no reglada s’exclouen els cursos de formació reglats com: batxillerat, estudis de grau mig o superiors, altres graus, postgraus, màsters i doctorats.
 3. En la modalitat c. Subvencions Girona Crea a la producció artística: s’exclouen els projectes d’exhibició, itinerància, gires o internacionalització. Únicament és despesa subvencionable la fase d’exhibició quan té la consideració de presentació pública del projecte realitzat.
 4. Els projectes beneficiats amb un ajut (econòmic o en espècie) de l‘Ajuntament de Girona o que tinguin conveni vigent amb l’Ajuntament pel mateix projecte que es vol dur a terme. 
 5. Els projectes que tinguin una altra ajuda per la mateixa finalitat per part d’altres entitats o institucions que hagin rebut subvenció de l’Ajuntament de Girona amb el mateix objectiu.
 6. Els projectes de festivals, mostres, premis, cicles o activitats plurianuals.
 7. Les activitats de promoció i exhibició cultural complementàries a l’oferta cultural municipal o les activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social les quals es regulen a través de les subvencions Amplia Cultura.

1A efectes d’aquestes bases s’entendrà que un projecte es realitza parcialment a la ciutat de Girona quan com a mínim una de les fases del projecte: recerca, creació, producció o exhibició es du a terme a la ciutat.

Bases al BOP núm. 226 del 25/11/2022
Aprovació definitiva de les bases reguladores
Bases en català
Bases en castellà

Tornar