Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Resultats, documents i recursos - Eix 1. Transició verda i sostenible | Menja't Girona

Resultats, documents i recursos

Eix 1. Transició verda i sostenible:

Actuació 1. Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugènia

L'actuació de millora de la zona de les Hortes de Santa Eugènia planteja restaurar el valor ambiental i la integració paisatgística d'aquest espai, els accessos i els seus diferents elements patrimonials per desenvolupar un nou producte de turisme natural i verd integrat a la ciutat. Aquesta restauració es basa en diferents accions que estan integrades al Pla Especial de les Hortes, així com a l'Estratègia de la Vora de Girona (rehabilitació de l'anella verda).

Resultats de les accions
Acció 1 - Restauració de camins i vies secundàries de la vora del Ter i Sèquia Monar
Acció 2 - Millora de la integració paisatgística de l’espai agrari de les Hortes de Santa Eugènia
Acció 3 - Sistema de control de plantes i espècies invasores

Actuació 5. Recuperació i posada en valor del patrimoni hortícola de Girona

La zona d'Hortes de Santa Eugènia, així com altres zones vinculades al patrimoni hortícola de Girona, tenen una gran importància, ja no només des del prisma que suposen una imatge viva de la tradició i identitat agrària de la ciutat, sinó pel fet que també són ubicació d'una sèrie de plantes de gran valor des del punt de vista de la biodiversitat i dels ecosistemes de flora. Aquesta actuació es centra en conèixer, recuperar i posar en valor el patrimoni hortícola de Girona.

Resultats de les accions
Acció 1 - Recuperació i posada en valor del patrimoni hortícola

Actuació 7. Camins verds accessibles

La ciutat de Girona pretén desenvolupar diferents accions de millora de l'oferta de turisme accessible, mitjançant l’actuació de camins verds accessibles a les Hortes de Santa Eugènia i Ribes del Ter, a partir d'un estudi previ per a la seva implementació òptima, la creació de material promocional i d’interpretació turística i recreativa partint de la inclusivitat i accessibilitat universal.

Resultats de les accions
Acció 1 - Estudi d’implementació d’actuacions de millora
Acció 2 - Actuacions de millora de l’oferta de turisme sostenible mitjançant l’habilitació de camins verds accessibles
Acció 3 - Creació de material promocional i d’interpretació

Resultats Eix 3. Transició digital | Menja't Girona

Eix 3. Transició digital:

Actuació 14. Millora de les capacitats digitals i la governança en el marc del projecte

L’actuació de la millora de les capacitats digitals i la governança en el marc del projecte contempla diferents accions de formació en els components digitals que tenen presència en el projecte, tant per agents interns municipals com per agents externs.

Resultats de les accions
Acció 1 - Formació en components digital
Acció 2 - Formació adaptada a multi-accessibilitat
Acció 3 - Servei d’assessorament personalitzat per la digitalització de les PYMES del sector turístic
Acció 4 - Assessorament a comerços i restauradors per la seva integració en l'aplicació mòbil
Acció 5 - Implementació d’un sistema de reserva via aplicació “Menja’t Girona” (allotjament i gastronomia)
Acció 6 - Sistema digital de millora de les accions per part dels usuaris i dels ciutadans
Acció 7 - Altres formacions i tallers

Resultats Eix 4. Competitivitat | Menja't Girona

Eix 4. Competitivitat:

Actuació 15. Implementació del producte turístic

L’actuació d'implementació del producte turístic “Menja’t Girona” es basa en la creació d’un nou producte turístic sostenible, responsable i desestacionalitzador a partir dels següents recursos tangibles i intangibles de la ciutat: patrimoni hortícola, productes gastronòmics Km0, comerços, restauradors locals i entorn natural.

Resultats de les accions
Acció 1 - Nou producte turístic sostenible, responsable i desestacionalitzador "Menja't Girona"
Acció 2 - Organització de tallers sobre patrimoni hortícola
Acció 3 - Creació de la marca de producte Km0
Acció 4 - Creació d'un inventari de productes Km0 per la difusió a l'app i altres suports
Acció 5 - Creació de rutes gastronòmiques Km0
Acció 6 - Creació de material promocional
Acció 7 - Jornades gastronòmiques productes Km0 amb productors i restauradors de la ciutat
Acció 8 - Habilitació d'un espai de venda de productes Km0 al Mercat del Lleó
Acció 9 - Creació de rutes guiades a l'entorn natural del Ter i a les zones de les Hortes
Acció 10 - Creació d'itineraris de descoberta de la naturalesa
Acció 11 - Model de governança participativa amb productors, restauradors i la pròpia ciutadania

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + Ministerio Industria, comercio y turismo + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

Finançat per:
  • EU Next Generation
  • Gobierno de España PRTR
  • Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • NextGenerationCatalunya
  • Generalitat de Catalunya
 

Text peu pàgina logos | Menja't Girona

Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.