Plan de sostenibilitat turística

Pla de Sostenibilitat Turística en destinació
Menja't Girona

Ruta de navegació

Principals aspectes a destacar del projecte | Plans de Sostenibilitat Turística

Principals aspectes a destacar del projecte

Hortes de Santa Eugènia. Crèdit Ajuntament de Girona CRDI. Iconna
 • Projecte de ciutat, que té el ciutadà i el teixit empresarial gironí com a principal beneficiari, alhora que es crea un nou producte turístic sostenible a la destinació, diferencial, innovador i experiencial per als seus visitants.
 • Projecte turístic integral, que ha de permetre actuar en diverses vies a fi de proposar una oferta turística basada en la riquesa del patrimoni natural i de l’entorn privilegiat de la ciutat de Girona. Pretén connectar aquesta riquesa, d’espais de grans valors socials i mediambientals de la ciutat - com les Hortes de Santa Eugènia i les Ribes del Ter - amb el reconeixement a escala internacional de Girona com a destí gastronòmic, per desenvolupar una experiència turística global entorn la temàtica de l’horticultura.
 • Projecte que crea una nova polaritat en l’àmbit turístic, en una ciutat amb una identitat turística, amb un centre històric com a element d’atractivitat col·lapsat per les visites d’un sol dia o per al seu ús intensiu. Es crea més atractivitat per incrementar pernoctacions, es potencia la ciutat com a destí turístic basat en el patrimoni natural-ciclisme-senderisme i la gastronomia de producció local d’horta urbana i periurbana.
 • Projecte integrador, que busca diversificar l’oferta i els espais turístics del destí Girona, cap a altres barris més perifèrics, i la participació de molts actors i agents de diferents àmbits. Reforça la cohesió territorial de Girona, buscant la creació d’un nou pol fora del centre i cap als afores de Girona, i donar (part de) solució a la congestió i la saturació dels principals espais i edificis emblemàtics de la ciutat.
 • Projecte transformador de l’oferta turística actual del destí Girona, gràcies a l’ajuda d’eines digitals i intel·ligents que millorin l’experiència i la seva personalització.
 • Projecte innovador, basat en uns espais naturals valorats per l’activitat humana sostenible (les Hortes, la Sèquia Monar) i la integració del riu Ter dins la trama urbana consolidada i densa, com a desenvolupament d’eixos verds i blaus que interconnecten els diferents barris i espais turístics de la ciutat i el seu entorn.
 • Projecte dinamitzador de noves oportunitats de productes i activitats turístiques, valorant punts forts del destí actualment sense connexió directa (patrimoni natural, patrimoni hortícola, patrimoni hídric, patrimoni gastronòmic), gràcies en particular a la digitalització.
 • Projecte educador, que inclou accions de capacitació dels agents econòmics i actors socials a valors relacionats amb l’economia circular i la millora d’espais patrimonials, i la transmissió d’aquests valors, de respecte i de protecció de la natura cap als visitants.

Logo EU Next Generation + Gobierno españa PRTR + NGC + Gene

 • EU Next Generation
 • Gobierno de España PRTR
 • Gobierno de España PRTR
 • NextGenerationCatalunya
 • Generalitat de Catalunya
 

Text peu pàgina | Plans Sostenibilitat Turística

Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.