Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Principals aspectes a destacar del projecte | Menja't Girona

Principals aspectes a destacar del projecte

Hortes de Santa Eugènia. Crèdit Ajuntament de Girona CRDI. Iconna
  • Projecte de ciutat, que té el ciutadà i el teixit empresarial gironí com a principal beneficiari, alhora que es crea un nou producte turístic sostenible a la destinació, diferencial, innovador i experiencial per als seus visitants.
  • Projecte turístic integral, que ha de permetre actuar en diverses vies a fi de proposar una oferta turística basada en la riquesa del patrimoni natural i de l’entorn privilegiat de la ciutat de Girona. Pretén connectar aquesta riquesa, d’espais de grans valors socials i mediambientals de la ciutat - com les Hortes de Santa Eugènia i les Ribes del Ter - amb el reconeixement a escala internacional de Girona com a destí gastronòmic, per desenvolupar una experiència turística global entorn la temàtica de l’horticultura.
  • Projecte que crea una nova polaritat en l’àmbit turístic, en una ciutat amb una identitat turística, amb un centre històric com a element d’atractivitat col·lapsat per les visites d’un sol dia o per al seu ús intensiu. Es crea més atractivitat per incrementar pernoctacions, es potencia la ciutat com a destí turístic basat en el patrimoni natural-ciclisme-senderisme i la gastronomia de producció local d’horta urbana i periurbana.
  • Projecte integrador, que busca diversificar l’oferta i els espais turístics del destí Girona, cap a altres barris més perifèrics, i la participació de molts actors i agents de diferents àmbits. Reforça la cohesió territorial de Girona, buscant la creació d’un nou pol fora del centre i cap als afores de Girona, i donar (part de) solució a la congestió i la saturació dels principals espais i edificis emblemàtics de la ciutat.
  • Projecte transformador de l’oferta turística actual del destí Girona, gràcies a l’ajuda d’eines digitals i intel·ligents que millorin l’experiència i la seva personalització.
  • Projecte innovador, basat en uns espais naturals valorats per l’activitat humana sostenible (les Hortes, la Sèquia Monar) i la integració del riu Ter dins la trama urbana consolidada i densa, com a desenvolupament d’eixos verds i blaus que interconnecten els diferents barris i espais turístics de la ciutat i el seu entorn.
  • Projecte dinamitzador de noves oportunitats de productes i activitats turístiques, valorant punts forts del destí actualment sense connexió directa (patrimoni natural, patrimoni hortícola, patrimoni hídric, patrimoni gastronòmic), gràcies en particular a la digitalització.
  • Projecte educador, que inclou accions de capacitació dels agents econòmics i actors socials a valors relacionats amb l’economia circular i la millora d’espais patrimonials, i la transmissió d’aquests valors, de respecte i de protecció de la natura cap als visitants.

Text peu pàgina logos | Menja't Girona


Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.