Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Eix 2. Millora de l'eficiència energètica | Menja't Girona

Eix 2. Millora de l'eficiència energètica

Actuació 8. Rehabilitació eficient de la Marfà per a la seva conversió en espai de foment del sector hortícola

L’actuació de Rehabilitació eficient de la Marfà per a la seva conversió en espai de foment del sector hortícola proposa actuar per a rehabilitar l’edifici annex de l’antiga fàbrica de manera sostenible i respectuosa, per implementar un espai de foment del sector hortícola emergent i de les activitats hortícoles de Girona i l’entorn territorial, tals com l’activació de les activitats econòmiques sectorial, consolidació del paisatge i del patrimoni de les Hortes de Santa Eugènia. Es preveu rehabilitar l'edifici de manera eficient per transformar-lo en edifici d'energia neutra.

Dades bàsiques
Objectius
 • Ampliar l'oferta turística gràcies a la valorització segons criteris sostenibles i d’eficiència energètica d’un espai patrimonial de les Hortes de Santa Eugènia, com a espai de foment del sector emergent hortícola i les seves activitats.
Resultats previstos
 • Divulgació de la pluralitat dels usos de l’espai de les Hortes.
 • Rehabilitació d'un edifici i un equipament patrimonial sota criteris de sostenibilitat.
 • Millora de l’eficiència energètica d’edificis existents.
 • Producció d'energia renovable.
 • Habilitació d'un espai oficina obert per al foment del sector emergent de la pagesia i de les activitats hortícoles a Girona i entorn territorial.
 • Fomentar un ecosistema circular del sector de la pagesia.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% a l'àmbit de l’eficiència energètica.
Pressupost total688.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU568.595,04 €

Accions

AccióEstat
Projecte obra espai Marfà amb mesures d’eficiència energèticaIniciat

Actuació 9. Enllumenat públic intel·ligent en l'entorn urbà i natural de Santa Eugènia

L’actuació d'enllumenament públic intel·ligent en l’entorn urbà i natural de Santa Eugènia proposa la instal·lació d’enllumenat públic al barri de Santa Eugènia i a l’entrada de les Hortes, a fi de crear un espai més amable, eficient i sostenible. A més, es proposa implementar sistemes d’enllumenat adaptatius al camí del marge sud de les Hortes, ja que és un important eix de connexió entre l’espai de parc i l’espai urbà consolidat.

Dades bàsiques
Objectius
 • Ampliar l'oferta turística gràcies a l'habilitació de vies d’accés urbà a les Hortes, segons criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, respectant la fauna i flora.
Resultats previstos
 • Millora de la seguretat de les vies d’accés i les portes d’entrada.
 • Millora de la interconnexió interurbana.
 • Millora de l’ús dels espais públics.
 • Consecució d'un entorn urbà amable en el parc agrícola.
 • Potenciació del valor patrimonial ambiental de les Hortes.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% a l'àmbit de l’eficiència energètica.
Pressupost total523.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU432.231,40 €

Accions

AccióEstat
Renovació del conjunt d'enllumenat públic del barri de Santa EugèniaIniciat
Desenvolupament d'un sistema intel·ligent solar d'il·luminació per camins urbans
que condueixen a la zona de les Hortes
Iniciat

Actuació 10. Instal·lació de punts de recàrrega de bicicletes elèctriques a la zona d'Hortes de Santa Eugènia i en l'entorn natural del riu Ter

La Via Verda del Carrilet passa per les Hortes de Santa Eugènia, on es situa una parada i zona de pícnic per als usuaris de la Via Verda. El nombre d’usuaris de bicicleta elèctrica ha augmentat en els darrers anys, i per aquesta raó, l’actuació d'instal·lació de punts de recàrrega de bicicletes elèctriques a la zona de les Hortes de Santa Eugènia i en l’entorn natural del riu Ter, es considera oportuna en aquest important pas, a mig camí dels Pre-Pirineus i la Costa Brava.

Dades bàsiques
Objectius
 • Establir la ciutat de Girona com a punt cèntric i neuràlgic per al cicloturisme.
 • Oferir un servei obert a tots els usuaris de medis de mobilitat activa.
Resultats previstos
 • Millora de l’accessibilitat a l’espai i donar visibilitat als diferents espais d’especial interès.
 • Millorar la mobilitat sostenible i activa.
 • Foment de la pràctica i l’ús de la Via Verda.
 • Descoberta de l’entorn de les Hortes i del producte turístic de patrimoni ambiental i gastrocultural.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% a l'àmbit de l’eficiència energètica.
Pressupost total50.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU41.322,31 €

Accions

AccióEstat
Estudi d'implantació (nombre llocs) i projectes d'execucióNo iniciat
Instal·lació de punts de recàrrega a cada porta principal d’accés i estratègic a les Hortes:
Marfà (porta sud) i Ter (porta nord oest)
No iniciat
Obres d'acondicionament dels espais i de la xarxa elèctricaNo iniciat
Integració del sistema d'accés i gestió a l'aplicació del projecteNo iniciat
Elaboració de criteris d'ús i propostes de millora del serveiNo iniciat

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + Ministerio Industria y turismo + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

Finançat per:
 • EU Next Generation
 • Ministerio de Industria y Turismo
 • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
 • NextGenerationCatalunya
 • Generalitat de Catalunya
 

Text peu pàgina logos | Menja't Girona

Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.