Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Procés participatiu Eix 1 - Hortes | Menja't Girona

Procés participatiu "Menja't Girona"

Sessions participatives de l’Eix 1. Transició verda sostenible
Actuació 1. Millora de les hortes de Santa Eugènia

Sessió exploratòria a les Hortes de Santa Eugènia

Sessió 1. Sessió col·laborativa per dibuixar un diagnòstic de l’estat actual de les hortes

Data: 30 de novembre de 2022

Lloc: La Marfà

Participants (11): 

  • Associació de Veïns de Can Gibert del Pla
  • Associació Milfulles
  • Associació La Volta
  • Comunalitat Güell
  • Comunitat de Regants
  • Hortolans i hortolanes
  • Particulars/visitants de les hortes

Objectiu:
Definir conjuntament l’espai de les Hortes de Santa Eugènia en el seu estat actual, des dels punts de vista hortícola, social, paisatgístic i de recursos. 

Dinàmica de la sessió:
En primer lloc, els tècnics de l’Ajuntament han exposat les accions específiques corresponents a l’Eix 1 del projecte (Transició verda i sostenible). En segon lloc, la fase col·laborativa s’ha basat en un diagnòstic a través del diàleg i mapatge de l’espai, segons taules de treball formades per perfils diferenciats. Finalment, les persones participants han avaluat diferents aspectes de la sessió.

Principals resultats: 

  • Elaboració de tres mapes col·laboratius de diagnosi que serveixen per establir les bases d’una segona sessió de treball de caràcter exploratori. 
  • Núvol de paraules per identificar les principals problemàtiques de la zona. 

Resultats de la valoració de la sessió de treball mitjançant MENTI:

Sessió 2. Sessió exploratòria a les Hortes de Santa Eugènia

Data: 17 de desembre de 2022

Lloc: Hortes de Santa Eugènia i Can Ninetes

Participants (11): 

  • Associació de veïns de Can Gibert del Pla
  • Associació de veïns de Santa Eugènia
  • Associació d’usuaris de les Hortes de Santa Eugènia 
  • Ateneu Santa Eugènia
  • Comunalitat Güell
  • Comunitat de regants
  • Hortolans i hortolanes
  • Particulars/visitants de les hortes
  • Professionals del sector gastronòmic

Objectiu:
Veure in situ els punts i necessitats que es van dibuixar durant la primera sessió amb la finalitat de disposar d’una visió actual (la més àmplia possible) de l’espai de les hortes. Treballar algunes propostes concretes, que van sorgir de la primera sessió i concretades des de l’equip tècnic mitjançant la passejada. 

Dinàmica de la sessió:
Primer s’ha fet una passejada per les hortes, d’acord amb la primera sessió de treball, durant una hora i mitja. Seguidament, a Can Ninetes s’han posat en comú i debatut les diferents propostes.

Principals resultats: 

  • Mapa i document de diagnosi i de propostes i actuacions consensuades. 

Text peu pàgina logos | Menja't Girona


Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.