Plan de sostenibilitat turística. Menja't Girona

Menja't Girona
Pla de sostenibilitat turística en destinació

Ruta de navegació

Eix 3. Transició digital | Menja't Girona

Eix 3. Transició digital

Actuació 11. Projecte digital

L’actuació del projecte digital es centra en el desenvolupament d’una aplicació centrada en la difusió del site específic de l’Ajuntament de Girona per la implementació del projecte turístic “Menja’t Girona”. L'APP actuarà com un gestor per visualitzar el contingut que es generarà durant el projecte: rutes gastronòmiques km0, directori de productors km0, jornades gastronòmiques, promocions, publicitat, informació d’itineraris, etc. També permetrà realitzar accions de màrqueting personalitzades per la promoció de la marca “Menja’t Girona”. A més, funcionarà com a eina que permeti valoritzar les experiències turístiques vinculades amb “Menja’t Girona”, des de la pròpia APP o mitjançant una plataforma a altres aplicacions i sites específics.

Dades bàsiques
Objectius
 • Centralitzar la informació digital a una aplicació accessible.
 • Realitzar campanyes de màrqueting personalitzades.
 • Establir un feedbak amb els usuaris mitjançant la valoració de productes i experiències.
Resultats previstos
 • Augment de la participació en les activitats, jornades i experiències del projecte turístic “Menja’t Girona”.
 • Obtenció de dades relatives a les preferències gastronòmiques dels usuaris.
 • Increment de la visualització i vendes dels productors de km0.
 • Facilitar la comunicació entre productors, agents turístics i usuaris.
 • Especialització de l'oferta segons els interessos i necessitats dels usuaris.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalTransició digital
Pressupost total100.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU82.644,63 €

Accions

AccióEstat
Creació APP “Menja't Girona”Iniciat
Creació espai WEB del projecte a la Web MunicipalFinalitzat
Disseny i elaboració de fulletons digitals i mapes (+ integració amb l'APP)Iniciat
Instal·lació de pantalles digitals intel·ligents informativesFinalitzat
Desenvolupament d'eines de personalització d'informació turística.
Intel·ligència artificial per personalitzar rutes
Iniciat
Eines de valoració per compartir experiència turística (Sites especialitzats o TripAdvisor)Iniciat

Actuació 12. Girona, entorn natural immersiu

L’actuació Girona, entorn immersiu contempla el desenvolupament d'una aplicació de realitat augmentada per dispositius mòbil en sistema Android i Apple. La funcionalitat principal de l’aplicació és crear una capa d’informació que permeti la visualització dels elements del patrimoni natural (flora i fauna) i del patrimoni cultural (material i immaterial) de l’entorn paisatgístic de les Hortes de Santa Eugènia. Cada element apareixerà destacat i geo-localitzat com a point of interest (POI) amb informació en diferents formats: vídeo, text, àudio, imatge o model 3D. Mitjançant l’ús de filtres per categories (flora, fauna, gestió de l’aigua, elements arquitectònics, histories de vida, coneixement hortícola, etc.), els usuaris podran escollir la informació que vulguin visualitzat al seu dispositiu mòbil, d’aquesta manera es podrà personalitzar l’experiència segons els interessos de cada usuari. 

Dades bàsiques
Objectius
 • Generar una experiència turística immersiva entorn al paisatge natural i cultural de les Hortes de Santa Eugènia.
 • Dotar l’espai d'una eina tecnològica per al desenvolupament de projectes d’educació ambiental i alimentació saludable.
Resultats previstos
 • Increment de nombre de visitants a les Hortes de Santa Eugènia.
 • Creació d’activitats i projectes vinculats a l’experimentació del paisatge a través de la tecnologia.
 • Promoció de l’accessibilitat de continguts en diferents formats.
 • Ús de l’aplicació per activitats d’educació ambiental.
 • Foment d'un arxiu de memòria popular vinculat a l’activitat i el coneixement de les tècniques hortícoles a través de la creació i gestió (backend) del contingut de l'aplicació.
 • Inventari del patrimoni natural i cultural.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalTransició digital
Pressupost total170.00,00 €
Cost Subvencionat NGEU140.495,87 €

Accions

AccióEstat
Material d'interpretació (passat-present)Finalitzat
Material d'interpretació (biodiversitat, horticultura, paisatges naturals...)Finalitzat
Eina de realitat virtual + integració continguts a l'appIniciat
Rutes digitals integrades amb la plataforma WikilocNo iniciat

Actuació 13. Girona destinació turística intel·ligent

L’actuació de Girona destinació turística intel·ligent permetrà disposar de dades i informació de manera massiva per millorar la gestió de la destinació turística de Girona, alhora que permetrà oferir noves experiències i solucions turístiques digitals.

Dades bàsiques
Objectius
 • Generar una eina tecnològica de gestió eficient de l'experiència turística i dels fluxos en torn al paisatge natural i cultural de les Hortes de Santa Eugènia.
Resultats previstos
 • Plataforma de Destinació Turística Intel·ligent.
 • Tecnologia d'aparcament intel·ligent.
 • Nous punts de Wifi oberts.
 • Eines intel·ligents de senyalística turística.
 • Gestor digital de continguts turístics.
 • Sistemes avançats de control d'aforaments i fluxos.
 • Solucions basades en sensors.
 • Sistema de gestió territorial de dades turístiques.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalTransició digital
Pressupost total380.00,00 €
Cost Subvencionat NGEU314.049,59 €

Accions

AccióEstat
Monitorització de fluxos en temps real amb sensors per orientació turísticaNo iniciat
Sistema digital de reserva d’aparcaments temporals per busos turísticsNo iniciat
Sistema de gestió territorial de dades turístiquesNo iniciat
Senyalística intel·ligentNo iniciat
Control d’accessos monitoritzats (càmeres)No iniciat

Actuació 14. Millora de les capacitats digitals i la governança en el marc del projecte

L’actuació de la millora de les capacitats digitals i la governança en el marc del projecte contempla diferents accions de formació en els components digitals que tenen presència en el projecte, tant per agents interns municipals com per agents externs.

Dades bàsiques
Objectius
 • Capacitar als agents interns i externs a les diferents capes associades a Menja’t Digital, Girona Turisme Natural Immersiu i Girona Destinació Turística Intel·ligent per incorporar amb major profunditat les capacitats digitals en l'oferta turística. 
Resultats previstos
 • Desenvolupament de capacitats digitals entre els principals agents turístics públics i privats de la ciutat.
 • Implementació de noves eines digitals associades al destí turístic de Girona.
 • Augment de la visibilitat del producte turístic “Menja’t Girona”.
 • Aparició de les noves empreses o experiències turístiques de clar component digital.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalTransició digital
Pressupost total90.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU74.380,17 €

Accions

AccióEstat
Formació en components digitalFinalitzat
Formació adaptada a multi-accessibilitatFinalitzat
Servei d’assessorament personalitzat per la digitalització de les PYMES del sector turísticFinalitzat
Assessorament a comerços i restauradors per la seva integració en l'aplicació mòbilNo iniciat
Implementació d’un sistema de reserva via aplicació “Menja’t Girona” (allotjament i gastronomia)No iniciat
Sistema digital de millora de les accions per part dels usuaris i dels ciutadansNo iniciat
Altres formacions i tallersNo iniciat

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + Ministerio Industria y turismo + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

Finançat per:
 • EU Next Generation
 • Ministerio de Industria y Turismo
 • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
 • NextGenerationCatalunya
 • Generalitat de Catalunya
 

Text peu pàgina logos | Menja't Girona

Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.