Plan de sostenibilitat turística

Pla de Sostenibilitat Turística en destinació
Menja't Girona

Ruta de navegació

Eix 4. Competitivitat

Eix 4. Competitivitat

Actuació 15. Implementació del producte turístic

L’actuació d'implementació del producte turístic “Menja’t Girona” es basa en la creació d’un nou producte turístic sostenible, responsable i desestacionalitzador a partir dels següents recursos tangibles i intangibles de la ciutat: patrimoni hortícola, productes gastronòmics Km0, comerços, restauradors locals i entorn natural.

Dades bàsiques
Objectius
 • Dinamitzar i reactivar l’economia local.
 • Descongestionar les zones més turístiques de Girona.
 • Posar en valor el patrimoni natural.
 • Incrementar competitivitat.
 • Millorar la sostenibilitat del destí.
Resultats previstos
 • Oferta turística diversificada de la ciutat i el seu atractiu de cares a l'atracció de visitants.
 • Pernoctacions a hotels i estances més llargues.
 • Desestacionalització de la temporada turística.
 • Incrementa del nivell de sostenibilitat del destí.
 • Valorització del producte local, la gastronomia Km0 i els establiments de restauració.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% per la Comissió Europea en l'àmbit de la transició verda i sostenible
Pressupost total180.000,00 €
Cost Subvencionat NGEU148.760,33 €

 

Accions

 1. Nou producte turístic sostenible, responsable i desestacionalitzador "Menja't Girona".
 2. Organització de tallers sobre patrimoni hortícola.
 3. Creació de la marca de producte Km0.
 4. Creació d'un inventari de productes Km0 per la difusió a l'app i altres suports.
 5. Creació de rutes gastronòmiques Km0.
 6. Creació de material promocional.
 7. Jornades gastronòmiques productes Km0 amb productors i restauradors de la ciutat.
 8. Habilitació d'un espai de venda de productes Km0 al Mercat del Lleó.
 9. Creació de rutes guiades a l'entorn natural del Ter i a les zones de les Hortes.
 10. Creació d'itineraris de descoberta de la naturalesa.
 11. Model de governança participativa amb productors, restauradors i la pròpia ciutadania.

Actuació 16. De l'hort al plat

L’actuació de l’hort al plat pretén aportar la rellevància merescuda a aquest espai de cultiu ecològic i de proximitat al nucli de la ciutat i, alhora, conscienciar a la població sobre el respecte per l’entorn i la importància de preservar una zona tan valuosa. Per altra banda es pretén elaborar una cadena de valor de productes de Km0 complerta.

Dades bàsiques
Objectius
 • Creació d’un segell identificatiu.
 • Campanya per fomentar la compra-venda de productes de proximitat.
 • Formació per una producció sostenible i ètica.
 • Creació d’un sistema tecnològic per facilitar la venda directa.
Resultats previstos
 • Creació d’un segell per els establiments de la ciutat que ofereixin els productes conreats a les Hortes de Santa Eugènia, donant valor als productes ecològics de temporada, de proximitat i de qualitat.
 • Campanya per fomentar la compra-venda de productes de proximitat als restaurants i comerços alimentaris de la ciutat.
 • Formació per una producció sostenible i ètica als propietaris dels Horts de Santa Eugènia.
 • Creació d’un sistema tecnològic per facilitar la venda directa i la intermediació entre propietaris dels Horts de Santa Eugènia i restaurants.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% per la Comissió Europea en l'àmbit de la transició verda i sostenible
Pressupost total75.00,00 €
Cost Subvencionat NGEU61.983,47 €

 

Accions

 1. Prova pilot venda directa Hortes - restauració ciutat.
 2. Adaptació de la producció a les necessitats gastronòmiques.
 3. Desenvolupament d'una cadena de valor global.

Actuació 17. Posada en valor dels productes locals de qualitat

El consum conscient afavoreix la conservació del medi ambient i la igualtat social. Fomentar-ho entre la població i visitants de la ciutat ajuda a professionalitzar als productors locals i augmentar la qualitat dels productes que gestionen. L’actuació de posada en valor dels productes locals de qualitat es fonamenta en visibilitzar els productes locals per ajudar a posar en relació directa al consumidor amb el productor i augmentar els potencials i futurs consumidors.

Dades bàsiques
Objectius
 • Augmentar el nombre de segells turístics.
 • Visibilitzar la qualitat i diversitat dels productes de alimentació de Girona.
 • Dotar de visibilitat al “Menja’t Girona”.
 • Augmentar l’activitat dels comerços i restaurants de Girona.
Resultats previstos
 • Millora de la relació del producte de les Hortes amb els residents i visitants de la ciutat.
 • Major visibilització dels productes locals de qualitat i proximitat i foment del seu consum.
 • Impuls dels mercats locals i els seus paradistes com a protagonistes de la venda de productes de qualitat i Km0.
 • Dotar de noves eines de comunicació i digitalització als productors locals per impulsar el seus productes i consum.
 • Inventari de productes de les Hortes, integrat a la app de “Menja’t Girona”.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 40% per la Comissió Europea en l'àmbit de la transició verda i sostenible
Pressupost total60.00,00 €
Cost Subvencionat NGEU49.586,78 €

 

Accions

 1. Valorització dels productes hortícoles de les Hortes a través de la seva venda directa.
 2. Vinculació dels productes amb certificat i segells ja existents (Girona Excel·lent).

Actuació 18. Millora de la mobilitat urbana al barri de Santa Eugènia

L’accés a les Hortes s’efectua per dues portes d’entrada principalment, que es troben situades al Nord-Oest i el Sud; la primera d'elles actualment ja disposa d’un accés per carril bici que connecta amb la vora del Ter i amb el nucli antic. L’actuació de millora de la mobilitat urbana al barri de Santa Eugènia se centra fonamentalment a la porta Sud, que correspon a l’antiga fàbrica Marfà, i pretén facilitar l’accés per mobilitat activa i sostenible des d'aquesta entrada. Aquesta obertura permetrà facilitar la connexió amb el barri de Sant Narcís, el qual es basa en un model urbanístic de ciutat jardí d'interès  patrimonial, ambiental i arquitectònic.

Dades bàsiques
Objectius
 • Millorar l’accessibilitat de la ciutat per les persones visitants i per la ciutadania en general.
 • Posar en valor els recursos naturals.
 • Oferir un valor afegit com a destí i millorar la connexió amb un espai de potencial turístic.
Resultats previstos
 • Consolidació de Girona com a destí turístic inclusiu de referència.
 • Millora de la interconnexió entre recursos naturals i patrimonial.
 • Donar a conèixer els espais naturals que envolten la ciutat i diversificar l’oferta d’atractius i recursos turístics, reconduint els fluxos de visitants més enllà del centre històric.
Vinculació a etiqueta climàtica/digitalEtiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea en l'àmbit de l'eficiència energètica
Pressupost total174.00,00 €
Cost Subvencionat NGEU143.801,65 €

 

Accions

 1. Adequació de la porta Sud (Marfà).
 2. Crear connexió amb el barri de Sant Narcís.

Actuació 19. Oficina turística per la implementació de l'estratègia turística sostenible de Girona

L’actuació de l'oficina turística per la implementació de l’estratègia turística sostenible de Girona es fonamenta en la creació d’una Oficina Tècnica de manera que els diferents Serveis Municipals implicats en el projecte (Turisme, Urbanisme i Activitats, Medi Ambient, etc.) puguin comptar amb un assessorament extern especialitzat per:

 • Facilitar la integració i fomentar la col·laboració de tots els agents implicats. Vetllar pel compliment dels objectius, realitzant el seguiment i avaluació periòdic del pla.
 • Realitzar el seguiment de la gestió global del projecte, amb un sistema i eines de gestió avançada.
 • Dinamitzar reunions de treball amb diferents agents.
 • Actualitzar de manera continuada la planificació del projecte.

 

Dades bàsiques
Objectius
 • Disposar, en tot moment, d’una visió global del desenvolupament del projecte.
 • Executar accions correctives i de millora quan es detectin riscos.
 • Comptar amb un element de coordinació dels diferents agents implicats.
Resultats previstos
 • Gestió integral del pla.
 • Mitigació de riscos associats a les diferents actuacions a desenvolupar.
 • Interlocució a nivell intern (diferents àrees municipals) i extern (agents econòmic, socials, etc. implicats en el projecte).
 • Execució d'actuacions segons cronograma.
 • Establiment de les bases per la gestió turística del destí un cop finalitzat el pla.
Vinculació a etiqueta climàtica/digital-
Pressupost total140.00,00 €
Cost Subvencionat NGEU140.00,00 €

Logo EU Next Generation + Gobierno españa PRTR + NGC + Gene

 • EU Next Generation
 • Gobierno de España PRTR
 • Gobierno de España PRTR
 • NextGenerationCatalunya
 • Generalitat de Catalunya
 

Text peu pàgina | Plans Sostenibilitat Turística

Projecte finançat pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.