Header: PECT ICC

PECT ICC
PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial

PECT ICC

PECT ICC

Adreça:
El Modern
Carrer Nou del Teatre, 16
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 010 251

Adreça electrònica:
ofa@ajgirona.cat 

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h

Ruta de navegació

PECT ICC Operacions | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Operacions

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) "Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial" s’articula al voltant de les operacions següents:

1. Coordinació

Coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de com evolucionen i assegurar l’assoliment dels resultats marcats. Té dues línies principals: 1. Impulsar l’acompliment dels objectius fixats en les diverses operacions del PECT i 2. Facilitar la relació entre les entitats que el configuren, comunicar i difondre els resultats aconseguits amb el desenvolupament del PECT i transmetre’ls al conjunt d’administracions del territori i entitats sectorials implicades.

Més concretament, dins de l’operació de coordinació es portaran a terme dues actuacions:

 1. Coordinació, impuls i seguiment de les operacions. La Diputació de Girona vetllarà perquè les entitats que configuren el PECT portin a terme les actuacions previstes segons el calendari, donarà suport a les entitats en tot allò que faci referència a la justificació administrativa i econòmica i farà d’enllaç entre la Direcció General d’Administració Local i les entitats que conformen el PECT.
 2. Comunicació i difusió. Es posarà un èmfasi molt especial en ressaltar la participació de la UE en el cofinançament de les operacions més enllà dels requisits d’obligat compliment- en el sentit que les activitats de comunicació que, en alguns casos, ja estan previstes en les operacions, siguin portades a terme d’una manera coordinada i coherent.

2. Oficina de Gestió i Foment de les Arts

L’objectiu general d’aquesta operació és proporcionar a l’àmbit de les indústries culturals i creatives una oficina de gestió i coordinació especialitzada que faciliti l’assessorament i suport al sector, impulsi la creació, producció, exhibició i promoció exterior de projectes culturals, en la qual es fomentin les dinàmiques de treball col·laboratiu i d’economia compartida, utilitzant recursos tecnològics innovadors per propel·lir la competitivitat de les ICC en el mercat global. El projecte es desenvolupa a partir de cinc actuacions.

 1. Reforma i adequació de l’antic cinema modern com a oficina de gestió, coordinació i foment de les arts.
 2. Creació d’una eina TIC transversal de coordinació del sector de les ICC
 3. Creació de marca i comunicació: Girona Crea
 4. Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu
 5. Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i cinema audiovisual

Web OFA

3. Centres de creació i exhibició de les arts

L’objectiu d’aquesta operació és posar en funcionament espais de creació i producció sorgits dins de l’àmbit de les indústries culturals i creatives en què es potenciï la producció de projectes visuals i audiovisuals. Amb la present operació, i molt lligat amb l’operació anteriorment exposada, es vol dotar el territori d’uns espais de creació i producció artística que han de funcionar en xarxa i estar a disposició de professionals, artistes, emprenedors emergents, de programes de residències creatives per impulsar la competitivitat i la innovació en l’àmbit cultural. Aquesta operació també planteja una prova pilot com a banc de prova de l’ús d’aquests espais, de coordinació de diferents professionals i sobretot d’aplicació d’eines innovadores.

El projecte es desenvolupa a partir de tres actuacions:

 1. Banc d’equipament especialitzat i laboratoris de les indústries culturals i creatives
 2. Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les indústries culturals i creatives
 3. Prova pilot. Creadors d’itineraris d’experimentació innovadora del patrimoni

Logos Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

 • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Girona
 

Text subvenció peu pàgina | PECT ICC

Acció desenvolupada en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. Un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.