Header: PECT ICC

PECT ICC
PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial

PECT ICC

PECT ICC

Adreça:
El Modern
Carrer Nou del Teatre, 16
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 010 251

Adreça electrònica:
ofa@ajgirona.cat 

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h

Ruta de navegació

PECT ICC Socis | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Socis no beneficiaris

EL PECT està configurat per sis institucions sòcies: dues entitats que actuen com a entitat participant beneficiària —la mateixa Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona i quatre entitats participants no beneficiàries—, la Cambra de Comerç de Girona, la Fundació Privada Escola Universitària ERAM, la Fundació Casa de la Música del Gironès i l’Associació Gironina de Teatre.

Escola Universitària ERAM

La raó de l’existència de la Fundació Privada Escola Universitària ERAM fundada el 1998 és atendre les necessitats educatives de la societat en el camp de les arts visuals i escèniques.

L’escola ha estat pionera en oferir estudis universitaris amb una clara orientació professional per donar resposta als canvis actuals, apostant decididament per la innovació pedagògica, l’ús de noves tecnologies i la inserció laboral dins de l’economia emergent; una economia creativa i digital. Per assolir-ho, l’escola compta amb un equip que aporta tota la seva experiència, relacions professionals i implicació en un model educatiu que cerca el desenvolupament d’individus lliures, independents, creatius, responsables i amb capacitat de fer una reflexió crítica i assertiva del seu entorn. El compromís amb l’entorn productiu i territorial de Girona i Catalunya i, finalment, la internacionalització dels seus estudiants, la faculta com a escola universitària preparada per superar els reptes d’un futur que ja és present.

L’Escola Universitària ERAM és una escola adscrita a la Universitat de Girona (UdG) que imparteix tres tipus d’estudis: graus universitaris, Grau en Audiovisual i Multimèdia (GAM) i Grau en Arts; escèniques (GAE); màsters: Màster de Fotografia; diplomes i cursos d’especialització dins dels àmbits de disseny, fotografia, audiovisual, multimèdia i comunicació digital. La qualitat dels seus estudis compleix tots els estàndards establerts per l’AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari.

Casa de la Música del Gironès

La Fundació Casa de la Música del Gironès és una entitat que neix fruit de 10 anys d’experiència amb el projecte Casa de la Música del Gironès, un projecte de transformació i dinamització de l’escena musical a l’àrea urbana de Girona. El projecte treballa la música des del vessant de la formació, creació, exhibició i participació ciutadana/dinamització.

La Fundació té com a objectiu: dotar d’eines els creadors i artistes per donar resposta a totes les expressions musicals; apropar la cultura als joves (oci de qualitat) i fomentar l’aparició de nous públics; afavorir la diversitat cultural enfront de la uniformitat que persegueix el mercat; contribuir a l’aflorament i la difusió dels valors positius que la cultura aporta a la societat; enfortir el teixit musical del territori per normalitzar i potenciar la música que es fa a Catalunya; afavorir la igualtat d’oportunitats de participació en la vida activa a col·lectius amb risc d’exclusió social; transformar la realitat musical i social d’una ciutat i el seu entorn; afavorir la formació en totes aquelles disciplines o matèries que donen suport de forma directa o indirecta a la música i les arts escèniques.

Associació Gironina de Teatre

L’Associació Gironina de Teatre és una entitat sense ànim de lucre que té com a socis la majoria dels professionals de les arts escèniques gironines, col·lectiu divers i transversal format per actors, directors, escenògrafs, figurinistes, productors, pedagogs teatrals, dramaturgs, empresaris, gestors culturals…, professionals que s’uneixen per la defensa i el desenvolupament de l’activitat teatral al territori de les comarques gironines. Neix el 1993 amb l’objectiu de donar servei al col·lectiu teatral i facilitar-li la feina.

L’entitat gestiona el Centre de Formació Teatral El Galliner i es dedica a dinamitzar l’activitat de les arts escèniques al territori gironí. Els seus objectius específics són articular i donar suport als professionals de les arts escèniques de i a les comarques gironines; dignificar la professió de l’educador teatral; vetllar per, i oferir-los, una bona formació als socis; incidir en les polítiques culturals; estimular la creació de nous processos creatius; potenciar el teatre com a eina socioeducativa; donar suport a totes aquelles iniciatives que puguin afectar el sector./p>

Cambra de Comerç de Girona

La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i econòmic de les comarques de la demarcació de Girona. Posa a disposició de les empreses recursos per a la millora continuada de la seva gestió. La Cambra de Comerç de Girona reuneix els representants empresarials escollits a les urnes en el Ple i crea opinió a favor de l’empresa. La Cambra obre mercats a l’estranger i facilita totes les tasques d’exportació; promou la formació dual i la mediació com a mitjà de resolució de conflictes empresarials; informa i assessora les empreses; incentiva la innovació i promou les noves tecnologies; impulsa la reflexió, l’anàlisi i la reivindicació de les infraestructures que permeten activar l’economia; ofereix suport al comerç; promou els valors empresarials i premia els establiments històrics.

L’Àrea de Cultura Empresarial i Formació té com a principal objectiu la dinamització de l’economia local a través d’incentivar la formació, impulsant els diferents sectors econòmics i donant-los suport, millorant les estructures formatives fomentant l’accés dels empresaris i els seus treballadors a una formació especialitzada, continuada i d’alt interès per al teixit empresarial de les comarques gironines.

Logos Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

  • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
  • Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Girona
 

Text subvenció peu pàgina | PECT ICC

Acció desenvolupada en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. Un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.