Header: Oficina de Foment de les Arts

Oficina de Foment de les Arts

Ruta de navegació

Actuacions | PECT ICC

Actuacions

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) "Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial" s’articula al voltant de les següents actuacions emmarcades en dues operacions:

Oficina de Gestió i Foment de les Arts

Actuació 1. Reforma i adequació de l’antic Cinema Modern com a oficina de gestió, coordinació i foment de les arts

Reforma i adequació de la tercera planta de l’antic Cinema Modern com a oficina de gestió, coordinació i foment de les arts i com a laboratori de creació.

L’objectiu és proporcionar a l’àmbit de les indústries culturals i creatives una oficina de gestió i coordinació especialitzada que faciliti l’assessorament i el suport al sector, i que impulsi la creació, producció, exhibició i promoció de projectes culturals. I, alhora, facilitar un espai amb recursos i equipaments especialitzats: un plató i una sala de postproducció.

Provisionalment l’Oficina de Foment de les Arts es troba a la segona planta del Centre Cultural La Mercè i està previst que s’instal·li al Modern el segon semestre de l’any 2020.

Actuacó 2. Creació d’una eina TIC transversal de coordinació del Sector de les ICC

Creació d’un entorn digital que incrementi la connectivitat, fomenti la col·laboració entre els professionals del sector cultural i creatiu de Girona i  faciliti l’accés als recursos a comunitats organitzades en xarxa.

Actuació 3. Creació de la marca i comunicació: Girona Crea

Girona Crea ha de ser una marca que doni visibilitat i promocioni els agents del sector i els projectes i propostes que fomentin la creació i la producció a la ciutat de Girona i al seu entorn territorial, per esdevenir un marc de relació del sector creatiu.

Actuació 4. Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu

Disseny i execució d’accions de comunicació, assessorament i acompanyament artístic per impulsar formes d’experimentació artística i de consum cultural amb l’objectiu de fomentar la participació dels públics en les arts i la cultura.

Actuació 5. Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i cinema audiovisual

Es posarà en comú el potencial local existent i la col·laboració professional entre els diferents àmbits artístics, mitjançant accions de suport a la creació, la producció, l’exhibició i la formació en arts escèniques, música, arts visuals i audiovisuals.

Centres de creació i exhibició de les arts

Actuació 1. Banc d’equipaments especialitzat i laboratoris de les indústries culturals i creatives

L’actuació preveu donar suport als creadors i artistes emergents visuals, audiovisuals i sonors, en els seus processos de recerca, creació i producció, obrint tres nous espais dotats amb recursos especialitzats per a la creació. Aquests espais són la capella de Santa Llúcia, un plató i una sala de postproducció ubicats a la tercera planta de l’antic Cinema Modern, i un espai de suport a la creació gràfica al Centre Cultural la Mercè.

Actuació 2. Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les indústries culturals i creatives

Preveu impulsar i dinamitzar una xarxa d’espais de creació i promoure espais d’exhibició per a propostes de petit format i donar-los visibilitat.

Actuació 3. Prova pilot. Creadors d’Itineraris d’experimentació innovadora del patrimoni

Realització d’una prova pilot en què es desenvolupin continguts de difusió a partir de l’ús de tecnologies innovadores, amb l’objectiu de crear un itinerari que posi en valor el patrimoni cultural de la ciutat de Girona. També ha de promoure la interrelació entre gestors del patrimoni, agents turístics i professionals de les indústries culturals i creatives, per incentivar la creació de nous productes innovadors.

Logos Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

  • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
  • Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Girona