Header: Casals d'estiu 2022

Casals d'estiu

Ruta de navegació

Inscripcions | Casals d'estiu 2022

Preinscripcions

Sistema d'inscripcions

www.girona.cat/inscripcions

 

Què cal per fer la preinscripció

Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona. No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora. Mentre s’hagi fet dins el període assenyalat ja n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dona cap mena de privilegi. L’aplicació està disponible tots els dies de la setmana, les 24 hores del dia (inclosos diumenges i festius).

Un cop accediu en aquest web podeu consultar l’oferta d’activitats. A partir de l’activitat podeu accedir al sistema d’inscripcions (www.girona.cat/inscripcions). Heu d’accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir-ne, cal crear-lo de nou. Llavors cal omplir les dades del vostre fill/a, escollir l’activitat que voleu i seleccionar si voleu el suplement de menjador i/o servei despertador. Podeu indicar dues activitats més, per ordre de preferència, per si no obteniu plaça en la primera opció. Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es realitzarà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.

Com funciona el sorteig

S’aplicarà sorteig només a aquelles activitats que tenen més demanda que oferta de places disponibles. El procediment és el següent: primer se sortegen les primeres opcions, si no surt escollit/da es fa el sorteig de la segona opció. Si tampoc surt escollit/da, se sorteja la tercera opció. En el cas que no s’entri a cap opció, es queda en llista d’espera de la primera opció. En cas d’escollir una única opció, si no s’entra en aquesta opció, es queda en llista d’espera d’aquesta opció.

Posteriorment, rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web de www.girona.cat/inscripcions, per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.

Reobertura de les inscripcions

Un cop realitzat el sorteig i fins a esgotar places es reobren les inscripcions dels casals amb places disponibles. En cas d'estar en reserva en un casal, si es vol inscriure en un altre, primerament cal anul·lar la reserva.

Condicions generals d’inscripció

 1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament amb la carta de pagament (codi de barres) o banca en línia. En cas que no es faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament.
 2. Tenen preferència les sol·licituds de preinscripcions per un mes complet d’activitat per davant de les sol·licituds de preinscripció a una sola quinzena.
 3. Qui s'inscriu ha de complir l’edat mínima establerta i no pot excedir l’edat màxima de l’any en curs.
 4. De les activitats d’estiu del programa municipal n’és principal beneficiari qui està empadronat/da a la ciutat de Girona. L’empadronament a Girona dóna dret a l’aplicació de descomptes per a germans/es (només quan comparteixin el mateix domicili), a descomptes per a famílies monoparentals o famílies nombroses, a sol·licitar el pagament per tram de renda familiar, i dona prioritat en aquelles activitats on calgui aplicar el procés de sorteig.
 5. Després del sorteig es reobriran les inscripcions dels casals que tinguin places disponibles.
 6. Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert aquesta pot quedar anul·lada.
 7. Les entitats que ofereixen el servei despertador es reserven el dret a poder anul·lar aquest servei si no s’arriba a un mínim de 8 inscrits en l’opció horària de 8 a 9 del matí. En cas d’haver d’anul·lar aquest servei per manca d’inscripció s’avisarà a les famílies fins 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
 8. En el moment del sorteig s’agruparan els germans inscrits en un mateix casal, de tal manera que entraran tots o cap, per tal de facilitar l’organització familiar.
 9. El servei despertador i el servei de menjador poden ser puntuals. El preu del servei despertador per a dies puntuals serà de 4 €/hora. El preu del servei de menjador per a dies puntual serà de 9 €/dia. Aquests serveis es concretaran amb l’entitat.

Anul·lacions i devolucions

 1. La inscripció queda formalitzada una vegada s’ha abonat, de manera íntegra, l’import de l’activitat. En el cas de no realitzar el pagament en els terminis establerts, s’anul·larà la inscripció.
 2. En cas d’escollir l’opció de pagament fraccionat, l'infant o jove només es considerarà inscrit un cop abonats els 2 pagaments.
 3. Qualsevol inscripció feta fora de termini es cobrarà íntegra en el moment de fer-la i, per tant, no es donarà opció de pagament fraccionat.
 4. Per a les activitats només s'efectuarà devolució de la totalitat de l'import de la inscripció fins 10 dies abans de l'inici de l'activitat. A partir d'aquest termini i fins a començar l’activitat només es retornarà el 75% de l’import de la inscripció. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció. S’entén inici de l’activitat el dia 1 de juliol per les activitats de juliol, i el dia 1 d’agost per les activitats d’agost, independentment si s’ha fet inscripció per quinzena.