Header: Casals d'estiu 2022

Casals d'estiu

Ruta de navegació

Activitats d'estiu 1-3 anys | Casals d'estiu 2023

Activitats d'estiu 1-3 anys (2020-2021)

L'Ajuntament de Girona ofereix activitats per infants nascuts entre els anys 2020 i 2021 dintre del programa municipal de casals d’estiu. Amb la voluntat de cobrir la necessitat d’una part de la ciutadania d’accedir a una oferta de lleure per infants menors de 3 anys els mesos d’estiu.

Aquest estiu 2023 s'ofereixen 2 activitats 1-3 anys (2020-2021), en dos equipaments municipals, exclusives per infants empadronats a la ciutat de Girona i que han estat matriculats en una escola bressol o llar d'infants durant el curs 22-23, amb opcions de participació durant l'última quinzena de juliol i/o la primera quinzena d'agost.  

Els horaris disponibles seran els següents:

Horaris disponibles
  
MatíDe 9 a 13 h
Matí + tarda (inclou berenar)De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Servei de MenjadorDe 13 a 15 h
Servei Bon diaDe 8 a 9 h

Què cal per fer la preinscripció

Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona del 17 al 30 d'abril de 2023. No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora. Mentre s’hagi fet dins el període assenyalat ja n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dona cap mena de privilegi. L’aplicació està disponible cada dia de la setmana, les 24 hores del dia (inclosos diumenges i festius).

Un cop accediu en aquest web podeu consultar l’oferta d’activitats. A partir de l’activitat podeu accedir al sistema d’inscripcions (www.girona.cat/inscripcions). Heu d’accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir-ne, cal crear-lo de nou. Llavors cal omplir les dades del vostre fill/a, escollir l’activitat que voleu i seleccionar si voleu el suplement de menjador. Podeu indicar una activitat més, per ordre de preferència, per si no obteniu plaça en la primera opció. Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es realitzarà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.

Com funciona el sorteig

S’aplicarà sorteig només a aquelles activitats que tenen més demanda que oferta de places disponibles. El procediment és el següent: primer es sortegen les primeres opcions, si no surt escollit/da es fa el sorteig de la segona opció. En el cas que no s’entri a cap opció, es queda en llista d’espera de la primera opció. En cas d’escollir una única opció, si no s’entra en aquesta opció, es queda en llista d’espera d’aquesta opció.

A partir del 3 de maig rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web de www.girona.cat/inscripcions, per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.

Reobertura de les inscripcions

Un cop realitzat el sorteig i fins a esgotar places es reobren les inscripcions dels casals amb places disponibles. En cas d'estar en reserva en un casal, si es vol inscriure en un altre, primerament cal anul·lar la reserva.

Condicions generals d’inscripció

  1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament amb la carta de pagament (codi de barres) o banca en línia. En cas que no es faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament.
  2. Qui s'inscriu ha de complir l’edat mínima establerta i no pot excedir l’edat màxima de l’any en curs.
  3. De les activitats d’estiu del programa municipal n’és principal beneficiari qui està empadronat/da a la ciutat de Girona. L’empadronament a Girona dona dret a l’aplicació de descomptes per a germans/es (només quan comparteixin el mateix domicili), a descomptes per a famílies monoparentals o famílies nombroses, a sol·licitar el pagament per tram de renda familiar, i dona prioritat en aquelles activitats on calgui aplicar el procés de sorteig.
  4. Després del sorteig es reobriran les inscripcions dels casals que tinguin places disponibles.
  5. Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, 24 places, aquesta pot quedar anul·lada. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret de realitzar l’activitat en un únic equipament si no hi ha suficients inscripcions en l’altra activitat.
  6. En el moment del sorteig s’agruparan els germans inscrits en un mateix casal, de tal manera que entraran tots o cap, per tal de facilitar l’organització familiar.

Preus per quinzenes

Serveis dels Casals d'1 a 3 anys1Tram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
Matí sense dinar de 9 a 13 h (4 h)11 €36 €41 €56 €61 €73 €79 €
Matí + tarda sense dinar de 9 a 13 h i de 15 a 17 h (6 h)21 €51 €61 €76 €86 €99 €109 €
Servei Bon dia30 €30 €30 €30 €30 €30 €30 €
Dinar 46 €56 €61 €74 €79 €90 €95 €

1 Preus públics pendents d'aprovació

Anul·lacions i devolucions

  • La inscripció queda formalitzada una vegada s’ha abonat, de manera íntegra, l’import de l’activitat. En el cas de no realitzar el pagament en els terminis establerts, s’anul·larà la inscripció.
  • En cas d’escollir l’opció de pagament fraccionat, l'infant o jove només es considerarà inscrit un cop abonats els 2 pagaments.
  • Qualsevol inscripció feta fora de termini es cobrarà íntegra en el moment de fer-la i per tant no es donarà opció de pagament fraccionat.
  • Un cop efectuat el pagament s’entén confirmada la plaça. En cas d’anul·lar la inscripció només s'efectuarà devolució de la totalitat de l'import de la inscripció fins al dia 15 de juny. A partir d’aquesta data només es retornarà el pagament per motius de salut, caldrà presentar un certificat mèdic que ho justifiqui.