Header: Casals d'estiu 2022

Casals d'estiu

Ruta de navegació

Pagaments | Casals d'estiu 2022

Pagaments

Preu segons el tram de renda familiar

Consulteu el sistema de pagaments segons el tram de renda familiar.

Com es fa el pagament

Un cop assignada la plaça s’envia un correu a les famílies avisant que ja poden entrar a la web de les inscripcions a través del seu usuari i contrasenya i descarregar-se la carta de pagament. Es disposa de 10 dies per realitzar el pagament. Per fer-ho cal seguir els següents passos:

  1. Entrar amb el seu usuari i contrasenya a la pàgina web de les inscripcions.
  2. Anar a “les meves inscripcions” (un cop a dins, fer clic a sobre la inscripció).
  3. Entrar a “pagament de la inscripció”. 
  4. Fer clic a sobre “descarregar carta de pagament” i imprimir.
  5. Anar al caixer amb la carta de pagament i realitzar el pagament, o bé, per banca online.

IMPORTANT: En cas de sol·licitar pagament fraccionat, es generaran dues cartes de pagament. Cal estar alerta a l’hora de realitzar el pagament i no confondre les dues cartes: mireu la data de venciment, que és diferent.

Descomptes

Els descomptes només s’aplicaran a infants i joves empadronats/des a la ciutat de Girona i no són acumulatius.

10% de cada quota quan hi ha dos germans/es inscrits/es en activitats del programa municipal i que estiguin empadronats/es en el mateix domicili.

20% de cada quota per família nombrosa o monoparental (participin o no tots els germans a les activitats del programa municipal).