Header: Casals d'estiu

Casals d'estiu 2021
Proxy Portlet

Ruta de navegació

Pagaments per tram de renda | Casals d'estiu 2021

Sistema de pagaments per tram de renda

Què és?

És el sistema de pagament per trams de les activitats del programa municipal de casals d’estiu destinat a les famílies empadronades a Girona.

Com funciona?

El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.

Qui el pot sol·licitar?

El pot sol·licitar qualsevol família empadronada a Girona que vulgui inscriure els seus fills en el programa municipal de casals d’estiu.

Què he de fer per sol·licitar-lo?

Durant el procés d’inscripció podreu escollir l’opció d’acollir-se al Sistema de pagament per tram de renda. En cas de ser afirmatiu, caldrà introduir les dades referents a la unitat familiar i al seu nivell d’ingressos. En finalitzar la inscripció caldrà descarregar-se la declaració responsable, signar-la i registrar-la en un termini de 5 dies a través de la Seu electrònica en el següent enllaç. En cas que no disposeu d'idCAT Mòbil o altre certificat, podeu aportar la declaració responsable, sense cita prèvia, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (pl. del vi 1, o a les oficines OAMR de barris).

En el cas de no presentar la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars, s’aplicarà el tram G.

Com puc saber quin és el meu nivell de renda?

Per saber el nivell de renda cal omplir les caselles 435 i 460 de cada membre de la unitat familiar, que es troba a la mateixa inscripció.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.

En cas que no es tingui la declaració de renda del 2019, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2019.

Trams de RENDA

Trams de renda generals
Membres unitat familiarTram A fins aTram B fins aTram C fins aTram D fins aTram E fins aTram F fins aTram G a partir de
27.814 €9.377 €11.252 €13.503 €16.203 €19.444 €19.444 €
310.262 €12.314 €14.777 €17.732 €21.278 €25.534 €25.534 €
412.172 €14.606 €17.527 €21.033 €25.239 €30.287 €30.287 €
513.813 €16.575 €19.890 €23.868 €28.642 €34.370 €34.370 €
615.397 €18.477 €22.172 €26.606 €31.928 €38.313 €38.313 €
716.895 €20.274 €24.329 €29.195 €35.034 €42.041 €42.041 €
818.383 €22.060 €26.472 €31.767 €38.120 €45.744 €45.744 €

Amb motiu de la situació que ha provocat la COVID-19 els preus que es mostren a continuació tenen aplicat un 25% de descompte per a empadronats a la ciutat de Girona. Per als no empadronats a Girona no s’aplicarà aquest descompte i els preus definitius apareixeran a la carta de pagament.

 
Preus dels casals d'estiu per a infants
TOT EL MESTram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
Matí (4h)15 €45 €56 €71 €82 €95 €102 €
Matí + tarda (6h)30 €71 €86 €105 €121 €137 €149 €
Despertador45 €45 €45 €45 €45 €45 €45 €
Dinar65 €76 €87 €101 €113 €124 €136 €

 

QUINZENESTram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
Matí (4h)8 €26 €30 €41 €44 €53 €57 €
Matí + tarda (6h)16 €38 €45 €56 €63 €72 €80 €
Despertador23 €23 €23 €23 €23 €23 €23 €
Dinar35 €42 €46 €56 €59 €68 €71 €
Preus de casals per a joves segons especificitat1
Els casals per a joves que no siguin de temàtica formativa o d’especialització mantindran les tarifes dels casals per a infants.
TOT EL MESTram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
Formatius19 €60 €71 €86 €98 €110 €118 €
Especialització38 €86 €98 €113 €125 €137 €149 €
Despertador45 €45 €45 €45 €45 €45 €45 €
Dinar65 €76 €87 €101 €113 €124 €136 €

 

QUINZENESTram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
Formatius10 €34 €38 €48 €52 €60 €65 €
Especialització20 €49 €53 €63 €67 €75 €79 €
Despertador23 €23 €23 €23 €23 €23 €23 €
Dinar35 €42 €46 €56 €59 €68 €71 €
Casals d’educació especial
Tot el dia (Inclou dinar)Tram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
CEE Font Abella114 €176 €208 €245 €276 €309 €338 €
CEE Palau119 €185 €218 €256 €289 €323 €353 €

 

Comprovació del tram de renda

S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.