Header: Casals d'estiu

Casals d'estiu 2020
Proxy Portlet

Ruta de navegació

Pagaments per tram de renda | Casals d'estiu 2020

Sistema de pagaments per tram de renda

Què és

És el sistema de pagament per trams de les activitats del programa municipal de casals d’estiu destinat a les famílies empadronades a Girona.

Com funciona?

El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.

Qui el pot sol·licitar?

El pot sol·licitar qualsevol família empadronada a Girona que vulgui inscriure els seus fills en el programa municipal de casals d’estiu.

Què he de fer per sol·licitar-lo?

Les famílies que desitgin acollir-se a aquestes bonificacions en la quota ho hauran de manifestar expressament en el moment de fer la seva preinscripció (via web).

Com puc saber quin és el meu nivell de renda?

Per saber el nivell de renda cal omplir les caselles 435 i 460 de cada membre de la unitat familiar, que es troba a la mateixa inscripció.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.

En cas que no es tingui la declaració de renda del 2018, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2018.

Trams de RENDA

Trams de renda generals
Membres unitat familiar Tram A fins a Tram B fins a Tram C fins a Tram D fins a Tram E fins a Tram F fins a Tram G a partir de
2 7.814 € 9.377 € 11.252 € 13.503 € 16.203 € 19.444 € 19.444 €
3 10.262 € 12.314 € 14.777 € 17.732 € 21.278 € 25.534 € 25.534 €
4 12.172 € 14.606 € 17.527 € 21.033 € 25.239 € 30.287 € 30.287 €
5 13.813 € 16.575 € 19.890 € 23.868 € 28.642 € 34.370 € 34.370 €
6 15.397 € 18.477 € 22.172 € 26.606 € 31.928 € 38.313 € 38.313 €
7 16.895 € 20.274 € 24.329 € 29.195 € 35.034 € 42.041 € 42.041 €
8 18.383 € 22.060 € 26.472 € 31.767 € 38.120 € 45.744 € 45.744 €
Preus dels casals d'estiu per a infants
TOT EL MES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Matí (4h) 15 € 45 € 56 € 71 € 82 € 95 € 102 €
Matí + tarda (6h) 30 € 71 € 86 € 105 € 121 € 137 € 149 €
Despertador 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €
Dinar 65 € 76 € 87 € 101 € 113 € 124 € 136 €

 

QUINZENES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Matí (4h) 8 € 26 € 30 € 41 € 44 € 53 € 57 €
Matí + tarda (6h) 16 € 38 € 45 € 56 € 63 € 72 € 80 €
Despertador 23 € 23 € 23 € 23 € 23 € 23 € 23 €
Dinar 35 € 42 € 46 € 56 € 59 € 68 € 71 €
Preus de casals per a joves segons especificitat
TOT EL MES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Formatius 19 € 60 € 71 € 86 € 98 € 110 € 118 €
Especialització 38 € 86 € 98 € 113 € 125 € 137 € 149 €
Despertador 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €
Dinar 65 € 76 € 87 € 101 € 113 € 124 € 136 €

 

QUINZENES Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
Formatius 10 € 34 € 38 € 48 € 52 € 60 € 65 €
Especialització 20 € 49 € 53 € 63 € 67 € 75 € 79 €
Despertador 23 € 23 € 23 € 23 € 23 € 23 € 23 €
Dinar 35 € 42 € 46 € 56 € 59 € 68 € 71 €
Casals d’educació especial
Tot el dia (Inclou dinar) Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E Tram F Tram G
CEE Font Abella 109 € 169 € 199 € 234 € 264 € 296 € 323 €

 

Comprovació del tram de renda

S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.