Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Mercat de Can Gibert del Pla | Comerç

Mercat de Can Gibert del Pla

Autoritzacions de venda no sedentària per cobrir les places vacants
Termini: 29 de juny de 2020

El dijous 16 d'abril de 2009 es va inaugurar el mercat setmanal de Can Gibert del Pla, un barri un dels més poblats de la ciutat amb més de 12.000 habitants que té greus mancances de producte fresc i comerç en general.

El seu horari és els DIJOUS de 9 a 13.30 del matí al carrer de Sant Sebastià, delimitant amb el tram comprès entre el carrer dels Bastiments i el carrer de Taga.

L’horari de muntatge dels mercats de marxants és de 7 a 9 del matí i el de desmuntatge és de 13.30 a 15.30 h.

La particularitat d'aquest mercat resideix en l'adquisició de 30 parades unificades per tal de garantir la modernització i adequació de mercats al context actual en el servei públic de subministrament de productes alimentaris i d'altres mercaderies, fomentar les relacions comercials de la ciutat, la lliure concurrència dels articles i productes en les condicions sanitàries més adients i permetre l'adequada regulació dels seus preus amb l'objectiu de prestigiar la producció local i la recerca de qualitat. 

Marc normatiu

El mercat de marxants és l’activitat comercial que es duu a terme en espais o vies de titularitat pública per un conjunt de professionals de la venda no sedentària, mitjançant instal·lacions desmuntables o transportables, dins dels perímetres i en els llocs degudament autoritzats i ordenats per l’ajuntament, de manera periòdica i preestablerta al llarg de tot l’any, i emparada per l’ordenança municipal següent.

Junta Local de Mercats Ambulants

L'Ajuntament de Girona es relaciona i interactua amb els marxants elaborant accions conjuntes i plans de treball.

Una de les accions més notòries és la Junta Local de Mercats Ambulants, creada l'any 2004 amb caràcter deliberatiu no vinculant.

L'objectiu principal és aconseguir la millora general, de forma contínua i progressiva, dels Mercats ambulants de dimarts i dissabtes de la ciutat de Girona, fomentant el consens i les iniciatives conjuntes de l'Ajuntament de Girona i el Gremis i Associacions de Marxants del Mercat de les Ribes del Ter.

Així mateix, reiterar en la promoció i difusió del mercat de manera que es converteixi en un atractiu turístic pels visitants i un lloc assidu pels residents.

Les reunions tenen una periodicitat bimensual i es tracten de forma conjunta, ajuntament i marxants, els temes establerts en el pla de treball.