Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions per a biblioteques escolars 2022

Subvencions per a biblioteques escolars 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció per finançar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció com a facilitadores d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la promoció lectora.

El termini per presentar la justificació de les subvencions per al curs 2022-2023, de modalitat I (Dotació), modalitat II (Activa la biblioteca) i modalitat III (Biblioteca escolar oberta al barri) és el 31 de juliol de 2023.

Justificació

Termini de justificació

La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableix la base 17 de les bases reguladores de les subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona.

El termini per presentar la justificació de les subvencions per al curs 2022-2023, de modalitat I (Dotació), modalitat II (Activa la biblioteca) i modalitat III (Biblioteca escolar oberta al barri) és el 31 de juliol de 2023.

Tràmit de justificació
Projectes guanyadors