Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions per a biblioteques escolars. Curs 2023-2024

Subvencions per a biblioteques escolars. Curs 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció per finançar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció com a facilitadores d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la promoció lectora.

El termini per presentar la justificació de les subvencions per al curs 2023-2024, de modalitat I (Dotació), modalitat II (Activa la biblioteca) i modalitat III (Biblioteca escolar oberta al barri) és el 31 de juliol de 2024.

Justificació

Termini de justificació

La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableix la base 17 de les bases reguladores de les subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona.

Per la convocatòria del curs 2023-2024

El termini per presentar la justificació de les subvencions per al curs 2023-2024, de modalitat I – Dotació i modalitat II – Activa la biblioteca és el 31 de juliol de 2024 .

Tràmit de justificació
Projectes guanyadors
Resolució de la convocatòria 2023-2024