Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada. Curs 2022-2023

Resolució

Subvenció adreçada als tutors legals d'infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o trastorns del desenvolupament severs, residents a la ciutat de Girona, els fills/es dels quals precisen d’atenció especialitzada per al seu procés d’escolarització en el primer cicle d’infantil.

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2024

Termini obert

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d’àmbit local. Aquest premi és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona. Curs 2024-2025

Termini obert

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’ajuda a l’allotjament a les residències d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa SIRESA Campus. L’empresa SIRESA CAMPUS, SL és titular d’una concessió administrativa per a l’explotació d’una residència d’estudiants al sector de Palau Sacosta. La beca ajuda cobrirà l’allotjament durant el període acadèmic del curs 2024-2025. Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d’aigua, gas i electricitat, la fiança ni els serveis opcionals.

Beca Girona Premi d'Europa 2023

Resolució

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Beca Girona Premi d'Europa 2024

Termini obert

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

21a Beca Joaquim Franch 2024

Termini obert

El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta la 21a convocatòria de la Beca Joaquim Franch, que es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els drets socials i educatius de les persones, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i tinguin grans dosis de dinamisme i compromís per actuar i millorar vers una ciutadania activa, democràtica i solidària.

Activa el teu projecte. Curs 2023-2024

Resolució

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 4 de les bases que vol donar suport a nous projectes educatius dels centres.

Activa el teu pati. Curs 2023-2024

Resolució

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 2 de les bases que vol promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius.

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2023-2024

Resolució

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 1 de les bases que vol facilitar la participació a les sortides o el material escolar als alumnes que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Beca Josep Pallach. 19a convocatòria

Convocatòria tancada

L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d’innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2023-2024

Termini obert

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2023-2024

Termini obert

Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 5 de les bases i tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.