Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de maig de 2024.

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de setembre al 31 de maig de 2024.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Documentació que caldrà presentar

Tràmit de sol·licitud

Tornar