Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Beca Josep Pallach. 18a convocatòria

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d’innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Noves bases reguladores de la Beca Josep Pallach que té com a objectiu impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona. Les bases s'han aprovat definitivament atès que ha finalitzat el període d'exposició pública. Les bases es van aprovar inicialment en el Ple municipal de data 10 de maig de 2021. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre al 15 de novembre de 2021.

Bases i convococatòria

Objectius

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de:

  • Promoure la formulació didàctica d'una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.
  • Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital, centrats en la ciutat de Girona que siguin útils per a la comunitat educativa.
  • Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics, culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.
  • Fomentar el treball cooperatiu per tal promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables als nivells educatius des d’educació infantil fins a la universitat.

La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement d’aquesta realitat.

Dotació econòmica

La Beca Josep Pallach té una doble dotació:

  1. L’Ajuntament de Girona atorgarà 3.000 euros, destinats íntegrament als beneficiaris de la beca.
  2. La UdG aportarà, una dotació econòmica de 3.000 euros, impostos inclosos, per fer front a les despeses que es derivin de la publicació digital del treball elaborat pels beneficiaris de la beca. La gestió econòmica serà responsabilitat de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Destinataris

  1. Els professors universitaris i no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil, primària, ESO, Cicles formatius o batxillerat
  2. Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.

La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat en la ciutat de Girona i s’ajusti als objectius de la convocatòria.

En el cas dels docents es podran presentar les sol·licituds a títol individual o en equips. En el cas dels equips, els seus membres podran procedir de diversos centres, de diversos cicles o nivells i de diverses àrees de coneixement.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 138 del 20-07-2021
18a Convocatòria al BOP núm. 188 del 29-09-2021
Convocatòria 2021 en català
Convocatòria 2021 en castellà

Tornar