Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Barraques al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís 2023

Barraques durant les Fires de Sant Narcís 2023

Al Parc del Migdia

Instal·lació de parades per a la venda de menjars i begudes al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació de sol·licituds admeses i no admeses.

La sol·licitud va ser del 5 al 28 d'agost de 2023

Bases reguladores de les condicions d'adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes al Parc del Migdia durant les Fires de Sant Narcís 2023, adreçada a entitats de la ciutat de Girona.

Aquest espai el poden sol·licitar les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima d'1 any (a comptar des de la data que l'entitat ha estat donada d'alta en el registre fins al dia que es formalitza la sol·licitud). Queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol mena, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives, associacions professionals i altres l’actuació de les quals no sigui d’àmbit estrictament local.

Barraques al passeig de La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2023

Al passeig de La Copa

Instal·lació de parades per a la venda de menjars i begudes a l'espai de La Copa durant les Fires de Sant Narcís

Ja s'ha publicat a l'e-tauler l'adjudicació de les barraques a La Copa

La sol·licitud va ser del 12 al 26 de maig de 2023

El passeig de la Copa és una gran esplanada situada al bell mig del parc de la Devesa on es poden trobar 8 parades, popularment conegudes com les barraques, que gestionen les entitats cíviques de la ciutat. Cada nit s'hi celebren concerts i és l'espai més popular de les Fires.

Les bases regulen les utilitzacions privatives, durant i amb motiu de la celebració de les Fires de Sant Narcís 2023, d'espais municipals d'ús públic, amb destinació a la instal·lació i funcionament de parades de venda de menjars i begudes i regular el funcionament de la Comissió de la Copa.