Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Barraques al passeig de La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2024

Barraques durant les Fires de Sant Narcís 2024

Sol·licitud d'una parada per a la venda de menjars i begudes a La Copa durant les Fires de Sant Narcís 

Termini de sol·licitud: del 7 al 20 de maig de 2024

El passeig de la Copa és una gran esplanada situada al bell mig del parc de la Devesa on es poden trobar les parades, popularment conegudes com les barraques, que gestionen les entitats cíviques de la ciutat. Cada nit s'hi celebren concerts i és l'espai més popular de les Fires.

Les bases regulen les utilitzacions privatives, durant i amb motiu de la celebració de les Fires de Sant Narcís 2024, d'espais municipals d'ús públic, amb destinació a la instal·lació i funcionament de parades de venda de menjars i begudes i regular el funcionament de la Comissió de la Copa.

Podran participar-hi les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima d'1 any i, per l’altre, les associacions d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona.

En queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol tipus, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives, associacions professionals i altres. L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants ha de ser estrictament local. 

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats poden sol·licitar de ser membres de la Comissió de la Copa. La Comissió de la Copa té l'objectiu d'assessorar la Comissió Municipal de Fires en tot allò que té a veure amb el funcionament de l'espai de la Copa, com fer propostes per a l'organització i programació d'activitats, l'elaboració de propostes sobre l'organització de l'espai, la resolució de conflictes i la gestió dels serveis. A més a més, elabora propostes per a impedir la venda d'alcohol a menors i fa l'estudi de la documentació de les sol·licituds i arbritatge de l'accés al sorteig de parades.