Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Restes vegetals | Neteja i Residus

Restes vegetals

Si teniu jardí amb gespa, arbusts i/o arbres, cal que sapigueu que les restes vegetals s'han de dipositar en els llocs habilitats per gestionar-les de forma correcta.

L'Ajuntament de Girona ha editat un fulletó amb tot un seguit de consells dirigits a la ciutadania per tal de millorar la gestió de la recollida de restes vegetals. S'ha fet arribar a les cases amb jardí dels barris de l'Avellaneda, Torre Gironella, Taialà, Sant Narcís, Palau, Montjuic, Montilivi i Germans Sàbat.

On podeu dipositar les restes?

  • Menys de 50 litres per dia de restes: 
    Dins dels contenidors de matèria orgànica del carrer
  • Més de 50 litres per dia de restes:
    - Deixalleria
    - Contractació d’un servei de recollida especial

Recordeu que...

També hi ha l’opció d’utilitzar compostadors d’ús particular o comunitari.

Si la poda va a càrrec d’una empresa, cal que s’encarregui de la gestió del residu orgànic i de la taxa d’ús de la deixalleria.

L’incompliment de la gestió correcta dels residus pot suposar sancions d’entre 125 i 600 euros segons l’ordenança municipal de gestió dels residus municipals.