Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Residus. Envasos lleugers | Sostenibilitat

Envasos lleugers

Es considera un envàs o embalatge tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa que s’utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar  mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum.  

Tenen com a característica comuna que tenen una relació pes/volum baixa  i estan fonamentalment constituïts per ampolles, pots de plàstic, plàstic film, llaunes d’alumini i fèrriques, brics i cartró (si té la funció de got o envàs).

Aquesta fracció és la que causa més confusió entre la població, ja que popularment s’entén el contenidor groc com a “plàstics” i NO és així, aquest és el contenidor d’envasos lleugers. Tal com s’ha definit a dalt, un envàs és quelcom que s’utilitza per contenir, per això, els brics, tot i que són una barreja de cartó, plàstic i alumini, va en aquest contenidor en canvi, d’altres materials com joguines de plàstic velles, galledes trencades..., s’hauran de dipositar a la deixalleria.  

On van a parar els meus residus?

Els diferents tipus d'envasos es porten a la planta de classificació i triatge de Celrà, on es trien manualment, es compacten i es transporten a les empreses de reciclatge.