Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Residus. Paper i cartró | Sostenibilitat

Paper i cartró

La fracció de paper i cartró formen una fracció gran part generada pels comerços. És un residu voluminós que es recomana lliurar-lo o dipositar-lo plegat i preferiblement lligat dins el contenidor de la tapa blava. 

Els papers i cartrons recollits selectivament es duen a una planta de reciclatge, on es classifiquen segons la seva composició per tal de reciclar-los. De la totalitat de paper i cartró que es produeix actualment a l’Estat, el 85% s’elabora a partir de fibres recuperades del paper i cartró recollit selectivament.

La potenciació de la recollida selectiva del paper aporta una sèrie de beneficis ambientals com són l’estalvi de matèries primeres, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la reducció de  l’espai ocupat en els abocadors. A la vegada, es contribueix també al desenvolupament econòmic i social a través de la generació de llocs de treball i de teixit industrial.

Quins residus constitueixen el paper i el cartró

Tal com el seu nom indica són principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies…

On van a parar els meus residus?

El paper es transporta a les instal·lacions del tractador Tirgi de Celrà per premsar-lo i fer-ne bales. Aquestes bales es porten a una fàbrica que es dedica al reciclatge de paper. Aquí el material es tritura i remulla per tal que sigui més fàcil extreure'n les tintes. La pasta que s'obté ja és útil per fer paper reciclat.