Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) | Neteja i Residus

Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) engloben tots aquells aparells, de petites i grans dimensions, que cal o es vol desfer-se’n i per tant esdevenen residus.

Es tracta de residus de complicada gestió degut a la seva composició de múltiples materials (metall, plàstic, vidre, etc.) i a la possible presència de substàncies o elements tòxics i perillosos per a la salut humana i el medi ambient.

Us podeu desfer dels vostre RAEE per mitjà del servei de deixalleria fixa i mòbil, o utilitzant el servei de recollida concertada. Recordem també que qualsevol establiment està obligat a recollir un RAEE quan s’hi adquireix un aparell nou, i aquells RAEE de petites dimensions (<25cm) es poden entregar a qualsevol superfície comercial de més de 400m2 , sense necessitat de comprar-ne un de nou.

És important que, prèviament a la disposició del RAEE per mitjà de qualsevol dels anteriors mitjans, se n’hagin extret les piles i aquestes es dipositin al contenidor corresponent.

Servei de recollida concertada del Consell Comarcal del Gironès

Si teniu un aparell elèctric o electrònic de grans o petites dimensions que es pot reaprofitar podeu trucar al 972 494 130 i us ho passarem a recollir gratuïtament a domicili. 

Només es recullen aparells que funcionen o necessiten una petita reparació, si no la persona que ha trucat haurà d’assumir un cost de 20 € pel transport. 

Els aparells que es recondicionen gràcies a un centre especial de treball que afavoreix la inserció laboral, es duen al mercat de 2a mà de la deixalleria de Sarrià de Ter on es fa una posada a punt i es posen en venda amb la vostra autorització.