Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Residus. Fracció de resta | Sostenibilitat

Fracció de resta

És aquella resta que ja no té cap valor i que no s'aprofitarà per a res. Cal dir que aquesta fracció hauria de reduir-se cada vegada més fins a ser la part més petita i insignificant generada a casa. El contenidor de la fracció de resta ha de ser la nostra darrera opció.

De fet, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d’un 17% dels residus municipals. 

Quins residus constitueixen la resta

Els residus que actualment no tenen una valorització material i constitueixen fonamentalment la fracció de resta són:

  • Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).
  • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes...
  • Residus de la neteja de la casa (pols d’escombrar, bossa d’aspiradora).
  • Objectes que no siguin tipificables com a envasos de vidre, plàstics o metalls, com per exemple plats i tasses de ceràmica.
  • Burilles i cendres de cigarretes.
  • Cendra d’una llar de foc o estufa.
  • Fotografies, targetes de crèdit o similars
  • Etiquetes

On van a parar els meus residus?

De normal, aquesta fracció es porta a la incineradora de Campdorà gestionada per Trargisa. La planta de tractament situada a Campdorà aprofita l’energia calorífica de la incineració de la resta per generar energia elèctrica que s’aboca a la xarxa de distribució. En aquests moments però, la planta incineradora està en obres i la resta es porta a una planta de tractament del Vallés Occidental.