Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Residus. Fracció orgànica | Sostenibilitat

Fracció orgànica

La Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) està  fonamentalment constituïda per restes de menjar d’origen animal o vegetal, restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, flors...)  i restes provinents de la poda d’arbres i arbustos (les quals es recullen a part perquè requereixen trituració abans de la seva valorització). 

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni al més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors. (Agència de Residus de Catalunya, 2020).

Quins residus són orgànics

- Restes de fruita i verdura (closques, pells, llavors)
- Ossos i altres restes de carn (o peix)
- Menjar en mal estat
- Marro del cafè i restes d'infusions
- Paper de cuina tacat de menjar
- Tovallons o mocadors
- Rams i restes de flors, plantes o gespa
- Taps de suro
- Serradures, estelles i encenalls de fusta
- Excrements de gos o gat (sense la sorra)
- Escuradents, pals de gelat o de menjar xinès
- Bosses compostables per a la recollida selectiva de residus orgànics

Perquè serveix el reciclatge de l’orgànica

En primer lloc,  mencionar que s’hauria de reduir la seva generació, especialment lluitant contra el malbaratament alimentari. Si no podem reduir la quantitat de residus, hem de fer-ne una correcta classificació perquè es pugui prosseguir amb una bona recollida selectiva.

 Amb aquesta fracció, mitjançant el compostatge dels residus orgànics els podem convertir en compost, un adob orgànic amb valor fertilitzant per als nostres camps, conreus i jardins. Gràcies a això es redueix l'ús de fertilitzants sintètics, més cars i amb major impacte ambiental. A més, es millora la qualitat del sòl i amb aquest, dels ecosistemes. També,  mitjançant processos de digestió anaeròbica (durant el procés de compostatge) facilitem l'obtenció de biogàs que podem aprofitar per a la producció d'energia a través de les plantes de biogàs, un recurs energètic renovable que redueix la dependència energètica de l'exterior i li dóna una segona vida a les nostres deixalles orgàniques.

Finalment, evitar que els residus orgànics es destinin a l'abocador o incineradores redueix els impactes ambientals (generació de lixiviats i de gasos d'efecte hivernacle) i contribueix a la conservació dels recursos que contenen els residus orgànics (matèria orgànica i nutrients).

Com puc començar a separar els residus orgànics

Molt fàcil! 

  1. Agafa un cubell a on tirar les teves restes de menjar.
  2. Preferentment utilitza bosses compostables.  
  3. Diposita els teus residus al contenidor marró. 

On van a parar els meus residus?

La brossa orgànica recollida dels contenidors de color marró es transporta a la planta de compostatge de Solius. Aquí se sotmet durant unes 10 setmanes al compostatge, procés de descomposició microbiològica, per obtenir-ne compost.