Header: Bòlit

Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona

Web provisional | Bòlit

Pàgina web provisional.

Bòlit. Centre d'Art Contemporani. Girona (fitxa + presentació)

Bòlit, Centre d'Art Contemporani

Dades de contacte:
Plaça del Pou Rodó, 7-9
17004 GIRONA
+ 34 972 427 627
info@bolit.cat

Horari d'obertura:
Dimecres: 10 a 14 h
Dijous i divendres: 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes: 11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius: 11 a 14 h

Xarxes: Bòlit

Fitxa - Bòlit_StNicolau

Bòlit_StNicolau

Dades de contacte:
Plaça de Santa Llúcia, 1
17007 GIRONA

Horari d'obertura:
Dimecres: 10 a 14 h
Dijous i divendres: 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabte: 11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenge i festius: 11 a 14 h    

Fitxa - Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

Dades de contacte:
Plaça de la Llibertat, 1
17004 GIRONA

Horari d'obertura:
De dilluns a divendres de 9 a 19 h
Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
Diumenges i festius de 9 a 14 h

Ruta de navegació

Beques per a l'intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa 2023

Beques per a l'intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Beques destinades al sector creatius de diferents àmbits artístics gràcies a l’intercanvi de residències d’artistes entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i altres projectes nacionals i internacionals. L’objectiu d’aquesta línia de beques impulsada pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és el de fomentar i donar suport a la creació en arts visuals de projectes artístics vinculats a la creació contemporània per tal que es puguin desenvolupar en altres territoris, afavorint l’intercanvi cultural i de coneixement.

Pendent de publicació de la convocatòria 2023. Els períodes de realització dels projectes s’establiran a les convocatòries així com el termini de presentació de sol·licituds. 

Bases i Convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de beques de suport a la creació en arts visuals contemporànies per al desenvolupament de projectes artístics vinculats a l’intercanvi de residències artístiques en el marc del programa Bòlit Residència Girona Creativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, amb l’objectiu de promoure la producció i creació contemporània dels artistes del territori. Les convocatòries determinaran els espais, àmbits i modalitats artístics específics objectes de l’ajut.

Dotació de la beca

Les beques estaran dotades amb els recursos següents:

 1. Dotació econòmica: es fixarà a les convocatòries
 2. Suport professional per part del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona:
  • Seguiment del projecte i assessorament durant tot el període
  • Suport i assessorament durant el procés creatiu de l’artista
  • Difusió del projecte i de les activitats desenvolupades durant l’intercanvi
 3. Espais: es fixarà a les convocatòries, segons el centre que ofereixi l’intercanvi de residències
 4. Altres: les convocatòries podran establir altres recursos per a la dotació de les beques que es convoquin.

Requisits de les persones beneficiàries

 • Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució
 • Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 • Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’Administracions i amb la Seguretat Social.
 • Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Bases al BOP núm. 141 del 23/07/2020
Bases en català
Bases en castellà