Header: Bòlit

Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona

Bòlit. Centre d'Art Contemporani. Girona (fitxa + presentació)

Bòlit, Centre d'Art Contemporani

Dades de contacte:
Plaça del Pou Rodó, 7-9
17004 GIRONA
+ 34 972 427 627
info@bolit.cat

Horari d'obertura:
Dimecres: 10 a 14 h
Dijous i divendres: 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes: 11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius: 11 a 14 h

Xarxes: Bòlit

Fitxa - Bòlit_StNicolau

Bòlit_StNicolau

Dades de contacte:
Plaça de Santa Llúcia, 1
17007 GIRONA

Horari d'obertura:
Dimecres: 10 a 14 h
Dijous i divendres: 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabte: 11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenge i festius: 11 a 14 h    

Fitxa - Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

Dades de contacte:
Plaça de la Llibertat, 1
17004 GIRONA

Horari d'obertura:
De dilluns a divendres de 9 a 20 h
Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 20 h
Diumenges i festius de 9 a 14 h

Ruta de navegació

Programació tardor 2021-22 | Bòlit

Programació d'activitats

Tardor 2021-2022

Els grans temes protagonistes de la temporada 2021-22 són els artistes a les escoles; la cultura fluvial; les petromasculinitats; l’univers sonor de Pere Portabella i els poetes catalans; el narcohumanisme o el món com a farmàcia; l’univers sonor, pictòric i literari dels insectes; la intel!ligència artificial i el cànon artístic; la desorientació vital; l’anormalitat psíquica i física, i el llegat pictoricopoètic d’Hélène Cixous.

El Bòlit engega una nova etapa sota la direcció d’Ingrid Guardiola (Girona, 1980), assagista, investigadora cultural i professora, que es va incorporar al centre el maig passat després d’haver guanyat un concurs públic. El Bòlit és un centre de creació, recerca, pensament i vida pública. Si bé hi ha dues idees que es van repetint constantment (el diàleg i l’ecosistema), els àmbits temàtics que funcionaran de brúixola són el pensament tàctic i l’esfera pública; els materialismes, la tècnica i la bellesa; el territori i la zonificació i, finalment, els desplaçaments i la memòria. Partint de l’aplicació dels codis ètics en totes les fases del projecte, el principal objectiu d’aquesta programació és fer del Bòlit un centre d’art i cultura de referència tant a nivell local, com autonòmic i estatal, però mantenint les seves xarxes de proximitat i destacant-ne els elements singulars: un territori ric en natura, en comunitats, cultures i patrimoni (material i immaterial).

La idea és oferir un servei públic més transversal que vetlli tant pel sector artístic com pels ciutadans del territori, entenent l’art i la cultura com un dret i la participació com una eina indispensable, i fer del Bòlit un espai hospitalari. Volem acostar l’art a les generacions més joves a través de la mediació, però també de l’agenda (temes) i de les convocatòries públiques, utilitzant l’art com un mitjà per entendre el món en el qual vivim, en diàleg amb el passat, el present i amb el que vindrà.

En última instància volem posar en un mateix pla les eines, les obres i les persones, és a dir, els relats, els cossos i les pràctiques, fomentant alhora processos creatius, experiencials i d’aprenentatge.

Les línies de treball i investigació seran:

  • Formats: combinació de formats expositius amb el pensament i la construcció d’eines i experiències.
  • Residències: ampliació del ventall de convenis bilaterals del programa amb noves incorporacions, continuació i ampliació de les residències puntuals. 
  • Creació: suport a la creació, noves beques bianuals: digital, de creació i de comissariat.
  • Dinamització de l’arxiu: activació de l’arxiu viu a través de les exposicions orals. Es tracta de construir un epíleg de cada exposició a partir de les sintonies temàtiques amb les diferents obres de l’arxiu.
  • Treball en xarxa: enfortiment de les aliances i ampliació de les coproduccions i el treball en xarxa. 
  • Programa Bòlit educa: incorporació de dos projectes nous als ja existents (Petit Bòlit, Bòlit Mentor, dinamització de visites i recursos educatius): Segona residència, d’activitats en places públiques de la ciutat, i Miticultor amb activitats infantils, juvenils i familiars.
  • Nou Projecte d’accessibilitat: incorporació de material adaptat al llenguatge de signes en les diferents exposicions.