Header: Neteja i residus

Neteja i residus

FAQ contenidors intel·ligents - Recollida de residus | Neteja i residus | Sostenibilitat

FAQ. Preguntes freqüents

Usuaris dels contenidors intel·ligents (targeta)

Quan comencen a funcionar els contenidors intel·ligents?

Els contenidors intel·ligents ja funcionen! Es van posar en marxa el dilluns 30 de novembre de 2020.

Quan es trauran els contenidors i es posaran els contenidors intel·ligents?

El dilluns 30 de novembre de 2020 es van començar a trobar els contenidors intel·ligents al carrer.

La retirada dels contenidors de les fraccions de reciclatge es van retirant de manera escalonada, en funció del calendari de recollida es van retirant els contenidors de la fracció corresponent.

Diumenge 29 de novembre: Es va retirar el contenidor de la fracció envasos.
Dilluns 30 de novembre: Es va retirar el contenidor de la fracció vidre.
Dimarts 1 de desembre: Es va retirar el contenidor de la fracció orgànica.
Dimecres 2 de desembre: Es va retirar el contenidor de la fracció paper i cartró.
Dijous 3 de desembre: Es va retirar el contenidor de la fracció rebuig.

Com podeu saber si us correspon aquest sistema de recollida de residus?

Podeu consultar el mapa del web o enviar un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat
 

A on podeu demanar informació o anar a buscar el material?

Per tal de recollir el material necessari per fer ús del nou model de recollida us haureu d’adreçar a l’Ajuntament de Girona mitjançant correu electrònic (residusinetejagirona@ajgirona.cat), la bústia d’avisos, o trucant al 972 419 010.

Què necessiteu per recollir el material?

Si heu rebut la carta informativa caldrà portar el formulari degudament complimentat. Si no l’heu rebut el podreu omplir al punt de recollida del material.

Caldrà portar una còpia de la factura de l’aigua. En cas de no ser el propietari de l’immoble, també caldrà dur una còpia del contracte de lloguer o l’autorització expressa del propietari (amb DNI).

Si no podeu recollir el material, pot venir un veí?

Sí, podrà recollir-lo qualsevol persona amb la mateixa documentació amb una autorització expressa de la persona a qui representa.

Quines fraccions s’han de llençar en bosses?

Per tal d’obtenir una bona qualitat en el reciclatge de matèria orgànica, es recomana utilitzar bosses compostables per llençar els residus orgànics.

La fracció de paper i cartó no és necessari llençar-la en bosses, es pot dipositar dins del contenidor a granel o bé en bossa de paper. Es recomana que el cartó estigui plegat, per ocupar menys espai dins del contenidor.

La fracció del vidre s’ha de dipositar dins el contenidor a granel. Recordar no llençar ni taps d’ampolles, ni les tapes dels pots.

La fracció envasos, el rebuig i el tèxtil sanitari s’ha de dipositar dins el contenidor en una bossa de plàstic.

Què es llença a la fracció resta?

A la fracció de rebuig o resta s’hi llença tot allò que no es pot reciclar, és a dir, residus que no siguin: matèria orgànica, vidre, envasos de plàstic, vidre, paper i cartó.

Alguns exemples de residus de la fracció resta són: cendra, pols, burilles de cigarret, restes d’escombrar, material sanitari (com per exemple, compreses, bolquers...).

Si teniu algun dubte sobre a quina fracció heu de tirar un residu podeu consultar el web Residu, on vas?

Quan s’ha de posar adhesius codificats?

A les bosses de fracció orgànica, envasos lleugers, rebuig i tèxtil sanitari.

Aquestes etiquetes permetran saber si hi ha un ús indegut del contenidor i no s'utilitzaran per a altres finalitats.

Quan els adhesius de les bosses s’acabin, com es poden aconseguir més?

Es podran obtenir més adhesius a l’Ajuntament de Girona. Haureu d’enviar un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

Es recomana contactar amb nosaltres uns dies abans que se us acabin els adhesius.

Hi ha la possibilitat de llençar la fracció d'orgànica cada dia?

La recollida de la fracció orgànica, pels habitatges i activitats amb petita generació de residus, es realitza 3 cops per setmana. 

Què passa si teniu una activitat i les freqüències del calendari no són suficients per la quantitat que genereu?

Cal contactar amb l’Ajuntament de Girona enviant un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

Es valorarà l’adhesió a la recollida porta a porta comercial per la fracció de residus necessària.

Què passa si teniu una activitat i el diumenge està tancada? Quan s’ha de treure la fracció de resta?

Cal contactar amb l’Ajuntament de Girona enviant un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

Què passa si marxeu els caps de setmana?

Si marxeu el cap de setmana podeu portar la fracció de resta al contenidor intel·ligent que hi ha a dins la Deixalleria municipal de Mas Xirgu. Recordeu portar la targeta per obrir el contenidor.

Què passa si perdeu la targeta?

Cal contactar amb l’Ajuntament de Girona enviant un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

La targeta obra tots els contenidors intel·ligents de la meva zona?

En aquests moments sí.

Si aneu més aviat de les 7 h o més tard de les 22 h, els contenidors s’obriran?

No, només s’obriran entre les 7 i les 22 hores per tal de facilitar el buidatge diari  de la fracció del dia.

Perquè s’ha implantat aquest sistema?

L’objectiu d’aquest sistema, que actualment ja es portava a terme a la plaça de Catalunya, és guanyar espai públic, reduir la contaminació, augmentar el reciclatge i, alhora, generar un estalvi econòmic, ja que la iniciativa permetrà disminuir el nombre de contenidors i agilitzar la recollida de les deixalles.

Es  vol millorar la recollida selectiva per tal d’assolir els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus municipals fixats per les directives europees.

No posar els adhesius implica una sanció administrativa?

S’aconsella posar els adhesius a les bosses de les deixalles, per tal de poder fer un seguiment de l’índex del reciclatge on hi ha col·locats els nous contenidors.

Actualment no posar adhesius no implica una sanció administrativa.

Què hi va al cubell de tèxtil sanitari?

Els bolquers, compreses, tampons, excrements i sorres d’animals domèstics, apòsits i  residus de cures domèstiques. 

A causa de la situació actual de la Covid-19, el cubell estarà disponible cada dia de la setmana.

Els domicilis de segona residència que no llencen les escombraries durant una llarga temporada, poden patir alguna conseqüència o sanció (multa)?

No hi ha cap conseqüència per no utilitzar el nou sistema de contenidors intel·ligents si no hi ha cap necessitat. 

Veure totes les respostes

FAQ Porta a porta comerç - Recollida de residus | Neteja i residus | Sostenibilitat

Usuaris de la recollida comercial porta a porta  en l’àmbit dels contenidors intel·ligents (grans generadors de residus)

Quan va començar la recollida porta a porta?

Es van posar en marxa el dilluns 30 de novembre de 2020 a una part del barri de l'Eixample.

Què passa si les freqüències de recollida no és suficients per la quantitat de residus que genereu?

Cal contactar amb l’Ajuntament de Girona enviant un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

Com heu de treure cada residu?

La fracció orgànica s’ha de dipositar davant del vostre local comercial en el cubell marró que se us ha entregat.

La fracció de vidre s’ha de dipositar davant del vostre local comercial en el cubell verd que se us ha entregat.

La fracció de paper-cartró s’ha de dipositar plegat davant el vostre local comercial.

La fracció d’envasos i resta s’ha de dipositar davant el vostre local comercial, en bosses grogues per la fracció d’envasos i en bosses grises per la fracció de resta.

Sempre seguint el calendari i horari establert.

Si la vostra empresa no és cap establiment de restauració però genera vidre podeu tenir un cubell per la recollida del  vidre?

Cal contactar amb l’Ajuntament de Girona enviant un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

Què passa si perdeu o es trencat el cubell del vidre o de la fracció orgànica?

Cal contactar amb l’Ajuntament de Girona enviant un correu electrònic a residusinetejagirona@ajgirona.cat

Veure totes les respostes