Header GCC: Neteja i residus

Girona Ciutat Circular
Neteja i residus

Nou sistema de recollida de residus (títol) | Neteja i residus

Nou sistema de recollida de residus

Els diferents nou model de recollida als barris | Neteja i residus

Els diferents models de recollida als barris

A Girona el model de recollida s’adapta a les característiques de cada barri. En les zones de baixa densitat, els residus es recullen porta a porta i, en les zones més verticals amb el sistema de contenidors intel·ligents. Al Barri Vell, on no es poden contenidors fixos, el model és el d’àrees temporals, és a dir que només s’instal·len uns dies i en uns horaris concrets.

Així, el comú denominador a tota la ciutat és la identificació i la freqüència que es pot dipositar cada fracció, de manera que es pugui implantar una taxa justa amb la qual qui recicli pagui menys.

Hi ha barris que, donades les seves característiques, es dividiran en dues zones i, per tant, pot ser que un mateix barri tingui dos models de recollida diferents. Si teniu dubtes podeu consultar el mapa interactiu següent:

Mapa de les zones de recollida de residus

Nous models de recollida de residus | Neteja i Residus