Header GCC: Neteja i residus

Girona Ciutat Circular
Neteja i residus

Ruta de navegació

Nou sistema de recollida de residus (títol) | Neteja i residus

Nou sistema de recollida de residus

Perquè canviem de sistema de recollida de residus | Emergència climàtica | Neteja i Residus

La generació de residus impacta sobre l’escassetat de recursos, la desforestació, el consum d’aigua i energia i el transport. A més d’estratègies de prevenció, hem d’assegurar que tot allò que generem ho separem correctament per poder-ho reciclar per tal de promoure un model economia circular fort el model lineal actual, que permeti reduir els gasos d’efecte hivernacle i avançar en la descorbanització de la nostra ciutat.

La ciutat de Girona compta, des de fa uns anys, amb el major índex de recollida selectiva de residus entre els municipis de més de 60.000 habitants. Girona va tancar el 2022 amb un 51,94% de recollida selectiva, al voltant de cinc punts per sobre de la mitjana catalana (45,3%).

Tot i així, gairebé el 90% dels residus que generem es poden reciclar i és per això que les noves directrius estatals i europees en matèria de gestió de residus marquen com a objectiu un 60% de reciclatge per a l’any 2030, que només és possible si assolim un percentatge de recollida selectiva del 70%. 

L’única manera de superar el 70% de recollida selectiva és implantant sistemes de recollida amb identificació que limitant l’aportació de fracció resta, és a dir que incentivin la separació de les fraccions reciclables -orgànica, envasos, paper i cartró, vidre, roba, oli, etc.

Emergència climàtica

La crisi climàtica és una realitat innegable que ens exigeix actuar de manera immediata. El 2022, les Nacions Unides van proclamar el dret universal a un medi ambient net i saludable ja que les conseqüències del canvi climàtic son cada vegada més preocupants. Aquests efectes es manifesten en fenòmens com sequeres, incendis devastadors, escassetat d'aliments, l'augment del nivell del mar i la pèrdua de biodiversitat, entre d’altres.

Per abordar aquesta situació d’emergència, la COP28 del 2023 va establir objectius concrets, incloent-hi la limitació de l'augment de la temperatura global a menys de 1,5ºC respecte als nivells preindustrials. A més, es va posar èmfasi en la transició cap a energies renovables i en el desenvolupament de tecnologies per reduir i capturar emissions contaminants.

És evident que cal actuar de manera conjunta per evitar les conseqüències de l’escalfament global i per assegurar un futur sostenible per a les generacions futures.