Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Bicicletes | Mobilitat i Via Pública

Bicicletes a Girona

Presentació

La bicicleta té molts avantatges i a Girona, estem renovant i ampliant la xarxa de carrils bici perquè el ciclista es pugui moure amb tranquil·litat.

Cada vegada hi ha més carrils bici i circular és més fàcil.

A Girona hi ha una xarxa pedalable de 45,23 km dels següents tipus:

Tipus de xarxaLongitud (km)
Carril bici en calçada11,24
Carril bici en vorera16,09
Carril bus bici taxi2,35
Calçada compartida (sharrows)7,15
Vorera Compartida2,24
Camí pedalable6,16
Total45,23

Dades actualitzades el 29/12/2023

La longitud actual de vies de la ciutat amb limitació de velocitat màxima a 30 km/h és 198,57 km. Aquesta mesura permet que les bicicletes i els vehicles de 4 rodes comparteixin la via. A la majoria hi ha una placa complementària amb el missatge "respecteu les bicicletes". D’aquestes vies, 13,89 km estan senyalitzades com a “Zona a 30” que està destinada, en primer lloc, als vianants. Els vianants tenen prioritat de pas respecte als vehicles. La velocitat màxima de circulació dels vehicles en aquest espai compartit és de 30 km/h. 

La longitud actual de vies amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat de pas dels vianants respecte a vehicles és de 7,48 km.