Header: Cessió de bicicletes

Cessió de bicicletes

Menú de navegació

Ruta de navegació

Cessió de bicicletes

Cessió de bicicletes a entitats i centres escolars

Cessió de bicicletes que es troben al Dipòsit Municipal de Vehicles de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Girona ofereix la possibilitat a entitats sense ànim de lucre, com per exemple centres educatius, de demanar la cessió gratuïta de bicicletes que es troben al dipòsit municipal de vehicles, per promoure la formació i la conscienciació al voltant de la mobilitat sostenible.

Es tracta de bicicletes que han estat retirades de la via pública de la ciutat per abandonament, per estar lligades al mobiliari urbà o per requisitòria policial i que els seus propietaris no les han reclamat. Aquestes bicicletes es guarden al dipòsit municipal.

Des de l’Ajuntament de Girona s’instrueix el procediment administratiu corresponent per intentar localitzar-ne les persones propietàries i, en molts casos, els vehicles no són reclamats per ningú. 

Objectius

Les bicicletes que formen part de la donació són bicicletes retirades de la via pública que no estan en condicions per circular i que des de la Policia Municipal es retiren per abandonament o estar lligades al mobiliari urbà i es traslladen al dipòsit municipal de vehicles.

Donats aquests fets, l'Ajuntament de Girona ha posat en funcionament un procediment per poder adjudicar-les de manera gratuïta a favor d’entitats sense ànim de lucre que ho sol·licitin amb la finalitat d’afavorir la mobilitat sostenible i els tallers de reparació i manteniment de bicicletes.