Header: Cessió de bicicletes

Cessió de bicicletes

Ruta de navegació

FAQ | Cessió de bicicletes

Preguntes freqüents

Qui pot demanar les bicicletes del dipòsit municipal?

Qualsevol entitat sense ànim de lucre.

Com es poden demanar?

A través de la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de Girona, mitjançant un tràmit genèric, especificant el motiu de la petició.

Quins són els requisits?

Que siguin una entitat sense ànim de lucre i que no tinguin deutes amb l'Ajuntament i la Seguretat Social.

Quin és l’estat de les bicicletes?

Els hi pot faltar algun element i no es troben en condicions de circular, és per això que la finalitat és recuperar-les i fomentar els tallers de manteniment i reparació.

On puc recollir les bicicletes?

Les bicicletes un cop assignades, es recullen directament en el dipòsit municipal de vehicles de l’Ajuntament de Girona.

Veure totes les respostes