Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Covid-19 | Educació

Protocols del servei d'educació contra la COVID-19

Recomanacions i mesures de l'Ajuntament de Girona per frenar la propagació de la COVID-19

 

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre educació | Coronavirus

FAQ sobre educació

Última actualització: 09-04-2021

Les escoles, instituts i universitats estan obertes?

Es mantenen 100% presencials les classes d’educació infantil (llar d’infants i segon cicle), primària i secundària obligatòria. S’ha de reduir l’activitat presencial a batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats. A les universitats l’ensenyament ha de ser a distància, excepte les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de prevenció. Es permet reprendre parcialment l’activitat presencial en el primer curs d’universitat i arribar a un aforament del 30%.  

Les extraescolars es reprenen?

Sí, es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar a les etapes d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, amb limitació de grups de 6 alumnes com a màxim, excepte en els casos que tots els alumnes siguin del mateix grup de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.

Es permeten les activitats de lleure educatiu?

Sí, es permet el lleure educatiu a les etapes infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, i també les activitats de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, amb limitació de grups de 6 persones com a màxim.  

Quins són els requisits d'accés als centres escolars mentre duri l'emergència sanitària?

Per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que els infants no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 ni una temperatura superior al 37,5ºC.

Quan no es pot anar a l'escola?

En cas d’estar aïllat per donar positiu en COVID-19, estar a l’espera de resultat de PCR, conviure amb una persona diagnosticada i estar en quarantena domiciliària. 

Veure totes les respostes