Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Covid-19 | Educació

Protocols del servei d'educació contra la COVID-19

Recomanacions i mesures de l'Ajuntament de Girona per frenar la propagació de la COVID-19

 

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre educació | Coronavirus

FAQ sobre educació

Última actualització: 11-01-2021

Les escoles, instituts i universitats estan obertes?

Es mantenen 100% presencials les classes d’educació infantil (llar d’infants i segon cicle), primària i secundària obligatòria. S’ha de reduir l’activitat presencial a batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial reglats, centres de formació d’adults i EOI. A les universitats l’ensenyament ha de ser a distància, excepte les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de prevenció. 

Les extraescolars es reprenen?

Se suspèn el lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars. Només es permeten les activitats extraescolars i esportives que es realitzin als centres educatius amb el grup de convivència estable de les activitats lectives. 

Quins són els requisits d'accés als centres escolars mentre duri l'emergència sanitària?

Per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que els infants no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 ni una temperatura superior al 37,5ºC.

Quan no es pot anar a l'escola?

En cas d’estar aïllat per donar positiu en COVID-19, estar a l’espera de resultat de PCR, conviure amb una persona diagnosticada i estar en quarantena domiciliària. 

Veure totes les respostes