Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Pla d'obertura d'escoles bressol pel curs 20/21 | Escoles bressol municipals

Pla d'obertura de les escoles bressol municipals

Curs 2020-2021

Des de les escoles bressol municipals, aquests darrers mesos s’ha treballat per poder oferir un servei amb la màxima normalitat possible aquest curs 2020/2021. Es vol oferir l’accés equitatiu a l’educació, garantint-ne la seva funció social i educativa i amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones a les escoles, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a ser atesos amb qualitat. 

Amb l’objectiu de garantir unes escoles segures i saludables, amb el risc mínim assumible, s’ha elaborat un Pla d’obertura per al curs 2020-2021 seguint les instruccions sanitàries i educatives. 

Conformen el marc normatiu d’aquest Pla d’obertura de les escoles bressol municipals – curs 2020/2021:

  • les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives, aprovades el 30 de juny de 2020
  • el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, aprovat el 3 de juliol de 2020

Amb l’objectiu de representar el màxim consens possible en el format que ha de prendre l’obertura de les escoles bressol municipals després d’un període tan excepcional, el Pla d’obertura de les escoles bressol municipals – curs 2020/2021 ha estat compartit i consensuat amb diferents agents de la comunitat educativa i social: el personal educador, els equips directius de les escoles bressol, el col·lectiu d’AMPA’s i AFA’s de les escoles bressol municipals, el servei de Prevenció de Riscos Laborals i el Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Girona. Així mateix, cadascuna de les escoles ha elaborat una concreció d’aquest pla d’obertura general respecte de la seva escola; pla que ha estat aprovat pel Consell escolar de cada centre abans de la reobertura al setembre.