Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Pla d'obertura d'escoles bressol pel curs 20/21 | Escoles bressol municipals

Pla d'obertura de les escoles bressol municipals

Curs 2021-2022

El proper curs 2021-2022, des de les escoles bressol municipals, es vol oferir l’accés equitatiu a l’educació, garantint-ne la seva funció social i educativa i amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones a les escoles, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a ser atesos amb qualitat. 

Amb l’objectiu de garantir unes escoles segures i saludables, amb el risc mínim assumible, s’ha elaborat un Pla d’obertura per al curs 2021-2022 seguint les instruccions sanitàries i educatives. 

El Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, aprovat el 19 de maig de 2021 pel Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya conforma el marc normatiu d’aquest Pla d’obertura de les escoles bressol municipals – curs 2021/2022.

Amb l’objectiu de representar el màxim consens possible en el format que ha de guiar la represa del curs 2021-2022, després de dos cursos amb un caràcter totalment excepcional, el Pla d’obertura de les escoles bressol municipals – curs 2021/2022 ha estat compartit i consensuat amb diferents agents de la comunitat educativa i social: el personal educador, els equips directius de les escoles bressol, el col·lectiu d’AMPA’s i AFA’s de les escoles bressol municipals, els sindicats dels treballadors i el Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Girona. Així mateix, cadascuna de les escoles ha elaborat una concreció d’aquest pla d’obertura general respecte de la seva escola; pla que és aprovat pel Consell escolar de cada centre.