Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Presentació | Escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals són un servei educatiu que treballa, juntament amb les famílies, en
l’atenció dels nens i nenes de 0 a 3 anys per ajudar-los en el seu desenvolupament.

Què hi trobaran els nens i nenes

  • Una línia coherent d’escola.
  • Educadors i educadores que prioritzaran l’atenció individualitzada sempre que sigui possible.
  • Un espai i materials adequats a les seves necessitats i un ambient motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
  • Suport per anar-los ajudant a fer les coses tot sols.
  • La convivència amb companys i companyes per iniciar-se en les primeres relacions socials.

Què hi trobareu les famílies

  • Suport per educar el vostre fill o filla en un entorn diferent del familiar.
  • Informació sobre temes relacionats amb l’educació dels nens i nenes.
  • Un espai per relacionar-vos amb altres famílies.
  • La possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant coneixements i habilitats.

Atenció psicopedagògica

Personal professional que dona suport als educadors/res de les escoles bressol i que ajuda en la detecció i suport a les necessitats específiques dels infants.