Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Algunes consideracions| Escoles bressol municipals

Algunes consideracions

 • A les aules de nadons, durant els primers mesos l’escola s’adaptarà, el màxim possible, a les demandes de cada infant.
 • A l’escola bressol es facilita continuar l’alletament matern, de manera presencial:
  • La possibilitat que la mare pugui alletar l’infant a la mateixa escola.
  • Que l’alletament es pugui fer respectant els ritmes individuals, així com els del grup.
  • Guardar al frigorífic o al congelador de l’escola les unitats de llet materna aportades per la família en dosis d’una sola presa, etiquetades amb el nom i cognoms de l’infant i la data de consumició. Ha d’arribar a l’escola degudament emmagatzemada i transportada amb nevera portàtil o bossa isotèrmica.
 • La introducció de nous aliments s’ha de fer a poc a poc. Per tal de poder observar possibles intoleràncies, cal que aquests canvis s’iniciïn a casa.
 • Les escoles atendran les dietes especials, prèvia valoració de la intolerància o al·lèrgia per part dels professionals sanitaris.
 • L’escola ofereix una dieta astringent en cas necessari.
 • Per raons higienicosanitàries i organitzatives, les famílies no poden portar aliments de casa.
 • Els menús programats es publicitaran mensualment (webs, cartellera,...) i s’adequaran a les Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys) de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Salut de l’Ajuntament de Girona.
 • Alguns centres disposen de cuina pròpia i altres de servei de càtering. Tots els menús que es serveixen són dissenyats per personal col·legiat especialitzat en nutrició.
 • El servei està atès pel personal docent del centre.
 • La utilització d’aquests servei és voluntària i n’implica l’acceptació d’aquestes condicions.