Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Trets d'identitat | Escoles bressol municipals

Trets d'identitat

Aquests trets d'identitats, són el punt de partida d'una reflexió constant, per millorar l'atenció als infants de 0-3 anys i a les seves famílies. Els trets d'identitat bàsics que han anat vestint els projectes educatius de les escoles bressols municipals són:

L'infant

"La curiositat de l'infant, és la que el porta a Descobrir el món."

Autora: Caterine l'Ecuyer

"L'infant no juga per aprendre, però aprén perquè juga."

Autor: Jean Piaget

El treball en equip

"L'èxit d'un grup, depèn de l'èxit de tots els seus components."

Autor: Albert Serrat

La relació amb les famílies

"Escoltar per acollir, comunicar per comprendre, informar per compartir i  documentar per a conèixer-nos."

Autora: Annalia Galardini 

L'Escola

"No es pot aprendre si no és vivint: i, a la vegada, és impossible viure sense aprendre."

Autores: Montse Benlloch, M. Teresa Feu i Rosa Sellarés