Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Menús i àpats del menjador | Escoles bressol municipal

Menús i àpats del menjador - Juny 2024

A les escoles bressol municipals, considerem que tots els moments del dia són educatius. El personal educatiu acompanya als infants fent que els moments dels àpats, siguin una experiència agradable i satisfactòria.

Menús Vilanova eebb - EEBB

Menús de juny - Vilanova

Menús Serunion eebb - EEBB

Menús de juny - Serunion