Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Residències internacionals (modalitat C) | La Marfà

Residències internacionals

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà. Modalitat C

Ayna Veer

Convocatòria 2024 TANCADA

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

El termini de justificació serà fins al 31 de desembre de 2025.

Convocatòria 2023 en període de justificació

Justificació de la subvenció fins al 31 de desembre de 2024.

Amb la voluntat de facilitar la internacionalització dels artistes catalans, La Marfà disposa d’un programa de Residències internacionals de creació musical. Aquests ajuts, en format de beques, estan destinats a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països. S’accepten propostes inèdites de qualsevol estil de música, projectes que impliquen mobilitat artística i que necessiten desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència.

La beca consisteix en la cessió d’espais de treball i en un ajut per finançar una estada de creació de cinc dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, manutenció, etc... Les dates de la residència es decidiran de mutu acord amb els responsables de La Marfà - Centre de Creació Musical en funció del calendari d’activitats del centre.