Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Projectes del Fons Next Generation del servei d'informàtica

Destinats a la transformació digital i modernització de les administracions públiques

Les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions públiques s'emmarquen en el component 11 del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). Dins d'aquest component s'estableixen una sèrie de reformes i d'inversions.

La Inversió 3 d'aquest component 11 del PRTR es refereix a la transformació digital i la modernització del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de les administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals. El dia 6 de novembre de 2021, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va publicar al BOE l'ordre TER/1204/2021 per la que s'aprovaven les bases reguladores i s'efectuava la convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals de més de 50.000 habitants. En aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Girona rebia un màxim de 384.543,44 €.

Els projectes presentats havien d'estar subjectes a determinades línies d'actuació:

- Línia 1. Administració orientada a la ciutadania
- Línia 2. Operacions intel·ligents
- Línia 3. Governança de les dades
- Línia 4. Infraestructures intel·ligents
- Línia 5. Ciberseguretat

Era requisit de la convocatòria de presentar com a mínim un projecte de la línia 5 (ciberseguretat). L'Ajuntament de Girona ha presentat dos projectes, un en la línia 4 d'infraestructures intel·ligents i un segon en la línia 5 de ciberseguretat.

Els projectes s'estructuren en dos grups:

Evolució de les xarxes corporatives CPD i d'accés wired i wireless: administració centralitzada, desplegament de models de seguretat Zero Trust i NAC per a projectes smartcity.

El projecte s'emmarca dins la línia 4 (infraestructures intel·ligents) i aborda la problemàtica de la millora de les comunicacions entre els sistemes informàtics de l'Ajuntament de Girona, distribuïts per tota la ciutat.

Cost total: 350.733,80 €
Cost subvencionat: 223.541,84 €

Aquest projecte consta de dues actuacions:

  1. Millora de la connectivitat en l'entorn CPD
  2. Adequació dels sistemes de commutació a la xarxa d'accés

Reforç de la ciberseguretat mitjançant la implantació d'un SOC i de millores en els sistemes de còpies de seguretat

Arran dels atacs que estan rebent els darrers anys les empreses i les administracions públiques, hi ha una necessitat important de millorar les defenses contra els atacs anomenats ransomware, que intenten encriptar les dades de les empreses i institucions per obtenir un benefici econòmic.

La convocatòria d'ajuts dona un especial èmfasi a la ciberseguretat, per això un projecte obligatori és la implantació d'un centre d'operacions de seguretat.

Cost total: 281.923,95 €
Cost subvencionat: 161.001,60 €

Aquest projecte consta de dues actuacions:

  1. Implantació d'un Centre d'Operacions de Ciberseguretat
  2. Millora de les capacitats de còpia de seguretat i de restauració
 

Estat dels projectes

Tasques no iniciades (0%)
Tasques iniciades (0%)
Tasques finalitzades (100%)

Els projectes

 

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

  • Ministerio de Politica Territorial
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU