Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Millora de la connectivitat en l'entorn CPD

Els dos centres de processament de dades municipals disposen de comunicacions entre els seus equips a velocitats en general de 1Gbps i, en alguns casos, de 10Gbps. L'arquitectura és d'estrella, fet que centralitza totes les comunicacions en dos equips d'importància crítica.

Dades bàsiques
Objectius
 • Augment de la velocitat mínima dels enllaços entre els equips a 10Gbps i, en el cas dels equips més crítics, a 25Gbps i 40Gbps.
 • Canvi de l'arquitectura de la xarxa a una arquitectura distribuïda, que millori la resiliència del sistema amb l'eliminació de punts simples de fallada i permetent un creixement més fàcil i econòmic.
 • Millora de la gestió del sistema, facilitant les operacions diàries.
 • Millora de la seguretat, amb la implantació de polítiques de confiança zero i de sistemes de control d'accés.
 • Augment de la velocitat mínima dels enllaços entre els equips a 10Gbps i, en el cas dels equips més crítics, a 25Gbps i 40Gbps.
 • Canvi de l'arquitectura de la xarxa a una arquitectura distribuïda, que millori la resiliència del sistema amb l'eliminació de punts simples de fallada i permetent un creixement més fàcil i econòmic.
 • Millora de la gestió del sistema, facilitant les operacions diàries.
 • Millora de la seguretat, amb la implantació de polítiques de confiança zero i de sistemes de control d'accés.
Cost total118.087,95 €
Cost subvencionat64.391,11 €

Tasques

TascaEstat
Estudi de necessitats, licitació i adjudicació del projecteFinalitzat
Inici del desplegament de la nova arquitecturaFinalitzat
Expansió de la nova arquitecturaFinalitzat
Aplicació de polítiques de zero trustFinalitzat

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

 • Ministerio de Politica Territorial
 • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
 • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU